Tư vấn về việc thành lập phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Hải Phòng

15 /062017

Tư vấn về việc thành lập phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Hải Phòng

Thư tư vấn
V/v: Tư vấn về việc thành lập phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Hải Phòng

_______________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

      Gửi bằng thư điện tử
________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về việc thành lập phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
1.    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Hải Phòng; 
2.    Trình tự thủ tục và soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện thành lập phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tại Hải Phòng.
3.    Quy định về mức xử phạt trong trường hợp vi phạm hoạt động ngành nghề khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoạt động
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
(2)    Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;
(3)    Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(4)    Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi thông tư 41/2011/TT-BYT  ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(5)    Văn bản hợp nhất số 01/VBHN- BYT ngày 26 tháng 2 năm 2016 về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(6)    Nghị định số 176/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ là một trong các hình thức tổ chức của cơ sở khám chữa bệnh được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định tại Điều 42 Luật Khám chữa bệnh, chữa bệnh, để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Quý khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu sau: 
-    Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
-    Có giấy phép hoạt động do Giám đốc Sở Y tế cấp.
Dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
1.    Điều kiện, trình tự và thủ tục thành lập doanh nghiệp.
a)    Điều kiện thành lập doanh nghiệp.
Do việc thành lập doanh nghiệp là bước đầu tiên để thành lập phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên, người đứng đầu doanh nghiệp phải là người có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ .
b)    Trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp:
-    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
-    Điều lệ Công ty;
-    Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
2.     Điều kiện, trình tự ,thủ tục, hồ sơ thành lập Phòng khám đa khoa phẫu thuật thẩm mỹ.
a)    Điều kiện thành lập phòng khám đa khoa phẫu thuật thẩm mỹ:
Để được thành lập phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
+  Về cơ sở vật chất.
-    Phải có địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình; Xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh;
-    Phải có buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 và nơi đón tiếp người bệnh. Riêng đối với phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ phải có thêm buồng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 12 m2.
-    Ngoài ra, Có buồng thủ thuật với diện tích ít nhất là 10 m2 nếu có thực hiện thủ thuật.
+  Về thiết bị y tế
-    Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký; 
-    Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.
+  Về nhân sự
-    Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó;
-    Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.
Lưu ý: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề:
- Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:
* Có văn bằng bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó;
* Có văn bản xác nhận quá trình thực hành;
*  Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
* Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài:
* Có văn bằng bác sĩ bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó;
* Có văn bản xác nhận quá trình thực hành;
* Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
* Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
* Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh:
Người nước ngoài ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.
* Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
* Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.
+  Phạm vi hoạt động chuyên môn:
- Đối với phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, căn cứ theo điểm i khoản 4 điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT quy định: “Không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực; nâng vú; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể”. Như vậy, Quý khách hàng không được thực hiện việc căng da mặt trong phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ được thực hiện các hoạt động như “Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ; Tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai”.
b)    Trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ.
+  Thành phần hồ sơ bao gồm:
-    Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động 
-    Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
-    Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;
-    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
-    Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
-    Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở để chứng minh quan hệ lao động như: Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân (hộ chiếu), Hợp đồng lao động;
-    Giấy xác nhận có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng ;
-    Hợp đồng xử lý rác thải y tế với đơn vị có chức năng xử lý rác thải y tế (Đơn vị tư vấn có thể hỗ trợ liên hệ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng).
2.    Quy định về mức xử phạt trong trường hợp vi phạm hoạt động ngành nghề khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoạt động:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Theo điểm a khoản 6 điều 29 Nghị định số 176/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì cơ sở Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động thì bị Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.
IV.    TÀI LIỆU QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP
1.    03 Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;
2.    03 Giấy xác nhận quá trình thực hành của Bác sỹ; 
3.    02 Bản sao chứng thực lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (Nếu là cán bộ, công chức);
4.    03 Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở được hợp pháp của người quản lý về chuyên môn do người đứng đầu cơ sở đó cấp;
5.    03 ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
6.    03 Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách người đăng ký hành nghề; 
7.    Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
8.    Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo (áp dụng đối với người nước ngoài);
9.    Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo.
(Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không có giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo thì phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ của người đó đăng ký sử dụng sang tiếng Việt.
Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đăng ký sử dụng ngôn ngữ khác mà không phải là tiếng mẹ đẻ của người đó để khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó và phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt.
Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người nước ngoài đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và có hợp đồng lao động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài làm việc;)
10.    Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp (áp dụng đối với người nước ngoài);
11.    02 Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện theo quy định;
12.    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (nếu có).
V.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP:
1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý đến việc thành lập phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Hải Phòng;
-    Thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại Hải Phòng.
2.    Thời gian thực hiện
(1)    Thời gian Soạn thảo hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
(2)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
(3)    Thời gian nhận Giấy phép hoạt động là 90 ngày làm việc;
Lưu ý:
-    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng,
IPIC LAW
Nguyễn Quỳnh.

   Xem thêm bài viết của IPIC

-Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty có vốn nước ngoài

bổ sung mục tiêu hoạt động trong giấy chứng nhận đầu tư

thành lập công ty dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài

đăng ký góp vốn mua cổ phần

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.