Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

15 /082016

Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Thư tư vấn: 151215/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 15  tháng 12 năm 2015

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đang có nhu cầu thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA QUÝ CÔNG TY

1. Theo như email ngày 17/03/2015 của Quý Công ty, chúng tôi hiểu rằng Công ty …… (“Công ty”), được thành lập và đang hoạt động tại Hàn Quốc, hiện nay muốn thành lập công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam để thực hiện các ngành nghề kinh doanh sau: Lắp đặt máy móc, thiết bị điện; Kinh doanh hệ thống điều hòa và sản phẩm công nghệ và thương mại; Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng sản phẩm; Chuyển giao công nghệ và tư vấn kỹ thuật.

2. Vì vậy, Quý Công ty mong nhận được ý kiến tư vấn pháp lý của IPIC GROUP về các vấn đề sau:

a. Thành lập công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b. Ngành nghề kinh doanh mà Quý Công ty dự định thực hiện tại Việt Nam;

c. Vốn đầu tư và vốn điều lệ;

d. Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

-  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 thi hành luật đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định 78/2015/NĐ –CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty xây dựng có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Hình thức đầu tư

Pháp luật đầu tư quy định nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư để thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan[1]. Như vậy, Quý Công ty có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Ngành nghề kinh doanh/Dịch vụ

2.1 Lắp đặt máy móc, thiết bị điện

Hiện nay, Hàn Quốc và Việt Nam đều là thành viên của WTO. Ngành nghề lắp đặt máy móc và thiết bị điện với mã CPC 514, 516 thuộc Cam kết WTO của Việt Nam. Theo đó, Quý Công ty được phép được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện việc cung cấp dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị điện tại Việt Nam.

2.2 Kinh doanh hệ thống điều hòa, sản phẩm công nghệ và thương mại

IPIC GROUP hiểu rằng Quý Công ty mong muốn thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, cụ thể hơn là thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa đối với các sản phẩm máy điều hoà nhiệt độ, sản phẩm công nghệ. Theo biểu Cam kết WTO của Việt Nam thì các ngành nghề này sẽ tương ứng với mã CPC 621, 622, 631. Vì vậy, Quý Công ty được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện việc kinh doanh các ngành nghề này tại Việt Nam.

Lưu ý: Các sản phẩm mà Quý Công ty dự định kinh doanh phải không nằm trong danh mục sản phẩm cấm, hạn chế hoặc không khuyến khích nhập khẩu và phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam[2] hoặc một số sản phẩm đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu. Ngoài ra, trên thực tế cơ quan Nhà nước Việt Nam chỉ cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh đối với đối với các mặt hàng có mã số HS cụ thể. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty cung cấp các mặt hàng có mã HS mà Quý Công ty dự kiến kinh doanh tại Việt Nam để chúng tôi kiểm tra để có ý kiến tư vấn chính xác nhất.

2.3  Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị

Theo Cam kết WTO, Quý Công ty được phép đầu tư để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị là đồ dùng cá nhân và gia dụng (CPC 633) và xe cơ giới (CPC 61120). Như vậy, Quý Công ty được phép được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện việc cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam.

2.4 Chuyển giao công nghệ và tư vấn kỹ thuật

(i)Chuyển giao công nghệ:

Chúng tôi lưu ý rằng, chuyển giao công nghệ không là dịch vụ nằm trong Cam kết WTO của

Việt Nam. Vì vậy, việc cấp phép ngành nghề kinh doanh này sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của cơ quan Nhà nước Việt Nam dựa trên cơ sở từng trường hợp. Tuy nhiên, theo ý kiến của chúng tôi, Quý Công ty có thể tiến hành hoạt động chuyển giao công nghệ dựa trên cơ sở từng hợp đồng riêng rẽ mà không nhất thiết phải đăng ký ngành nghề kinh doanh cho công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam vì có thể cơ quan Nhà nước Việt Nam từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam bởi vì đây là dịch vụ không nằm trong Cam kết WTO của Việt Nam.

Lưu ý: Các công nghệ chuyển giao không thuộc công nghệ hạn chế hoặc cấm chuyển giao.

(ii)Tư vấn kỹ thuật

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672 và CPC 8673) là dịch vụ thuộc Cam kết WTO của Việt Nam. Vì vậy, Quý Công ty có thể đầu tư thực hiện ngành nghề kinh doanh này.

3. Vốn đầu tư và vốn điều lệ

(a) Vốn đầu tư

Hiện nay, không có quy định nào của pháp luật quy định về mức vốn đầu tư tối thiểu đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư các ngành nghề kinh doanh nêu trên tại Việt Nam. Tuy nhiên, Quý Công ty phải tuân thủ việc góp vốn đầu tư theo như tiến độ cam kết được nêu trong Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

(b) Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ là số vốn mà Quý Công ty góp hoặc cam kết góp trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, Quý Công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam.

- Chúng tôi lưu ý rằng trên thực tế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể sẽ không cấp Giấy chứng nhận đầu tư nếu vốn đầu tư thực tế của nhà đầu tư (thể hiện qua báo cáo tài chính hoặc các giấy tờ khác) nhỏ hơn số vốn đầu tư mà nhà đầu tư cam kết đầu tư hoặc số vốn đầu tư cam kết được xem xét là không đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo ý kiến riêng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thêm nữa, trên thực tiễn đối với những ngành nghề kinh doanh nêu trên, cơ quan Nhà nước có thể yêu cầu phải thực hiện việc góp vốn đầu tư và vốn điều lệ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dựa trên kinh nghiệm của IPIC GROUP, số vốn đầu tư tối thiểu mà Quý Công ty cần để thực hiện các ngành nghề nêu trên là 500.000 USD (Năm trăm nghìn Đô la Mỹ).

4. Trụ sở và địa điểm thực hiện dự án đầu tư

IPIC GROUP lưu ý trụ sở và địa điểm thực hiện dự án đầu tư của công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam phải là địa điểm phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty cho thuê máy móc có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

1. Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục:

Bước 1: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 2: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.    

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

3. Tài liệu Quý khách hàng cung cấp

a) Đối với khách hàng là tổ chức:

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của nhà đầu tư (Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp có liệt kê ngành nghề kinh doanh thì phải có ngành nghề kinh doanh thực phẩm);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự điều lệ hoạt động của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính có kiểm toán hai năm liên tiếp gần nhất của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất đống sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

b) Đối với khách hàng là cá nhân:

- 03 bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác với pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực phân phối;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của doanh nghiệp mà cá nhân có Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác;

- 03 bản sao bằng cấp hoặc các giấy tờ tương đương chứng minh cá nhân có năng lực trong lĩnh vực phân phối (Nếu có);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

4. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Mục 2 trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 3.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự kiến trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự kiến trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!                           

Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

- Tư vấn thành lập công ty thi công xây dựng công trình có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho thuê xe nâng có người vận hành

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại bất động sản vào đăng ký kinh doanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.