Tư vấn về việc tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

15 /082016

Tư vấn về việc tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Thư tư vấn: 250216/ Letter-Ipic

V/v: Tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

____________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Công ty luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu tăng vốn đầu tư của Công ty 100% vốn Hàn Quốc hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc tăng vốn đầu tư của Công ty 100% vốn Hàn Quốc;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

- Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do đó hiện tại Công ty có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp thì Công ty có thể đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung về đăng ký kinh doanh, bao gồm: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Công ty; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức sở hữu; Vốn điều lệ.

2. Thực hiện tăng vốn đầu tư dự án

- Quý khách hàng có nhu cầu tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc thì Quý khách hàng thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Nếu tăng vốn dự án đầu tư (Bằng cách nhà đầu tư thực hiện góp thêm vốn) mà có thay đổi vốn điều lệ của Công ty thì Quý khách hàng cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

​1Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến tăng vốn điều lệ  của Công ty;

- Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo các hồ sơ, giấu tờ cần thiết để thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty về vốn điều lệ (Nếu có);

- Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về tăng vốn dự án đầu tư;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đại diện Quý Khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về tăng vốn điều lệ (Nếu có) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

Bước 2: Tiến hành khắc dấu doanh nghiệp và đăng công bố sử dụng mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

Bước 3: Tiến hành đăng công bố thông tin về doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

Bước 4: Tiến hành trả con dấu đầu tư tại Công an tỉnh Bắc Ninh;

Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư về tăng vốn đầu tư tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết

- Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Tăng vốn điều lệ Công ty

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc tăng vốn điều lệ;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Đăng công bố sử dụng mẫu dấu

- Thông báo về sử dụng mẫu dấu doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;​

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư về tăng vốn đầu tư của dự án;

- Giải trình về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư về tăng vốn dự án đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Trả con dấu đầu tư

- Công văn về việc trả con dấu đầu tư;

- Quyết định về việc trả con dấu đầu tư;

- Giấy giới thiệu để thực hiện trả con dấu đầu tư.

4.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty, đã được kiểm toán độc lập;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

- Con dấu của Công ty;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ nói trên trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 15 ngày làm việc;

- Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc;

- Thời gian đăng công bố sử dụng mẫu dấu là 03 ngày làm việc;

- Thời gian đăng công bố thông tin doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian trả con dấu đầu tư là 05 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;​

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Tham khảo thư tư vấn liên quan

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (vốn đầu tư Hồng Công) hoạt động lĩnh vực sản xuất giầy. vốn đầu tư Hồng Công.

- Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tưu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc và giày dép tại Bắc Ninh.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vốn Hàn Quốc) hoạt động lĩnh vực nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải hàng hoá.

- Tư vấn thành lập công ty  có vốn đầu tư nước ngoài (có vốn đầu tư Nhật Bản) hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt

- Tư vấn về việc tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên Công ty 100% vốn Hàn Quốc.

Tư vấn về việc gia hạn thời gian hoạt động dự án của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn Đài Loan).

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (vố đầu tư Đài Loan) kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

-  Tư vấn về việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) kinh doanh dịch vụ kế toán.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.