Tư vấn về việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép

15 /082016

Tư vấn về việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép

Thư tư vấn: 210116/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng mong muốn thực hiện thủ tục góp vốn của các nhà đầu tư là các cá nhân Iraq vào công ty TNHH một thành viên hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty TNHH một thành viên của Việt Nam (Sau đây gọi là Công ty) hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc góp vốn của nhà đầu tư là các cá nhân Iraq nói trên.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

4. Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5. Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

6. Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1.Điều kiện để nhà đầu tư Iraq góp vốn vào Công ty hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép:

Theo pháp luật hiện hành, nhà đầu tư đến từ Iraq (Không phải thành viên của WTO) muốn thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam cần phải xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện hoạt động đầu tư.

2.Về ngành nghề đầu tư kinh doanh:

Do xuất nhập, khẩu quần áo, giày dép là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài nên khi thực hiện đầu tư, cần phải xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản là Bộ Công thương.

3.Về chuyển đổi loại hình Công ty:

Loại hình Công ty hiện tại là loại hình TNHH một thành viên, khi ba nhà đầu tư Iraq được chấp thuận góp vốn vào Công ty thì Quý Khách hàng phải thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về vấn đề chuyển đổi loại hình của Công ty;

- Soạn thảo hồ sơ xin chấp thuận về việc nhà đầu tư Iraq thực hiện góp vốn vào Công ty;

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp do nhà đầu tư góp vốn vào Công ty và chuyển đổi loại hình Công ty từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;        

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ xin chấp thuận về việc góp vốn, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp do nhà đầu tư góp vốn vào Công ty và chuyển đổi loại hình Công ty từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Thông báo chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin chấp thuận góp vốn cho nhà đầu tư Iraq;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:

- Hồ sơ xin chấp thuận góp vốn:

- Văn bản đăng ký góp vốn vào Công ty;

- Bản giải trình về việc đáp ứng các điều kiện đăng ký kinh doanh;

- Quyết định của chủ sở hữu về việc chấp thuận nhà đầu tư Iraq góp vốn;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp do nhà đầu tư góp vốn vào Công ty và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về thay đổi vốn điều lệ của công ty;

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Bản sao dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự hộ chiếu nhà đầu tư;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính nhà đầu tư (Không nhỏ hơn số vốn dự định góp vào Công ty);

- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5.Thời gian thực hiện

(1)Soạn thảo hồ sơ theo quy địnhtrong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

(2)Thời gian thực hiện xin chấp thuận góp vốn vào Công ty là 15 ngày làm việc;

(3)Thời gian thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

-Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

Thành lập công ty xuất nhập khẩu có vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.