Thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép tại Bắc Ninh

15 /082016

Thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép tại Bắc Ninh

    THƯ TƯ VẤN: 160216/ LETTER-IPIC

V/v: Tư vấn về việc nhà đầu tư Đài Loan thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép tại Bắc Ninh

_____________________________________________________________________________

Hà Nội. ngày 16 tháng 02 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép 100% vốn đầu tư Đài Loan tại Bắc Ninh và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc nhà đầu tư Đài Loan thực hiện hoạt động đầu tư tại Bắc Ninh;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép 100% vốn đầu tư Đài Loan;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu,  IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Quý Khách hàng dự định thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép tại Việt Nam: Trước hết Quý Khách hàng cần có dự án đầu tư tại địa điểm đầu tư cụ thể (Trong khu công nghiệp hoặc ngoài khu công nghiệp) sau đó Quý Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1. Điều kiện về nhà đầu tư:

Pháp luật đầu tư quy định nhà đầu tư nước ngoài thuộc thành viên các nước WTO được đầu tư để thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Như vậy, Quý Công ty có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan tại Việt Nam.

2. Về ngành nghề đầu tư đầu tư:

- Sản xuất hàng may mặc, giày dép là dịch vụ thuộc Cam kết WTO của Việt Nam. Theo đó, Quý Công ty được phép được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan để thực hiện việc cung cấp thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc, giày dép.

- Nhà đầu tư dự định đầu tư thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép cần phải xác định địa điểm đầu tư rõ ràng: Nếu địa điểm thuê trong khu công nghiệp thì phải đúng với quy hoạch và mục đích sử dụng đất; Nếu địa điểm thuê ngoài khu công nghiệp thì phải là đất phi nông nghiệp hoặc nếu là đất khác thì phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp.

3. Vốn đầu tư:

- Pháp luật không quy định mức vốn đầu tư cho dự án thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc, giày dép; như vậy nhà đầu tư n cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư để đảm bảo tiến trình đầu tư như kế hoạch.

Tham khảo: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất giầy

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc nhà đầu tư Đài Loan thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập nhà máy sản xuất hàng may mặc và giày dép 100% vốn đầu tư Đài Loan;

- Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện thành lập doanh nghiệp hoạt động sản xuất hàng may mặc, giày dép;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Soạn thảo hồ sơ cần thiết

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản giải trình đáp ứng điều kiện khả năng đầu tư;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Trong trường hợp nhà đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC GROUP”;
 • Soạn thảo các giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập (Đối với công ty cổ phần), Danh sách thành viên (Đối với công ty TNHH);
 • Giấy ủy quyền cho “IPIC GROUP”;
 • Soạn thảo các Giấy tờ cần thiết khác.

- Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, nhà đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. IPIC GROUP sẽ tư vấn, hỗ trợ Quý Khách hàng trongviệc thuê tổ chức đáp ứng đủ điều kiện và có chức năng đánh giá tác động môi trường để thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Tham khảo: Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc

3. Tài liệu quý khách hàng cung cấp:

- Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là cá nhân)/ 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức)

- Bản sao dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (Không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- Hợp đồng thuê đất và các giấy tờ liên quan đến địa điểm xây dựng nhà máy;

- Các Giấy tờ theo yêu cầu khác (Nếu có).

4. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ quy định tại Mục 2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 3;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

-Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ “IPIC GROUP” liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

 

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (vốn đầu tư Hồng Công) hoạt động lĩnh vực sản xuất giầy. vốn đầu tư Hồng Công.

- Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tưu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc và giày dép tại Bắc Ninh.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vốn Hàn Quốc) hoạt động lĩnh vực nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải hàng hoá.

- Tư vấn thành lập công ty  có vốn đầu tư nước ngoài (có vốn đầu tư Nhật Bản) hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt

- Tư vấn về việc tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên Công ty 100% vốn Hàn Quốc.

Tư vấn về việc gia hạn thời gian hoạt động dự án của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn Đài Loan).

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (vố đầu tư Đài Loan) kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

-  Tư vấn về việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) kinh doanh dịch vụ kế toán.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
 • (84) 24.730.18886
 • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
 • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.