Tư vấn thành lập và hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

02 /122016

Tư vấn thành lập và hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Thư tư vấn: 301116/Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập và hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.
________________________________________________________________
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN
ĐT: (04) 7301 8886 / (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi:     Quý khách hàng
Địa chỉ:    
Email
Gửi bằng thư điện tử
________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang có nhu cầu thành lập và hoạt động Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.
I.  YÊU CẦU TƯ VẤN 
-Yêu cầu tư vấn 1: Tư vấn về việc mở thêm phân hiệu cho trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài
-Yêu cầu tư vấn 2: Các quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài;

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU
(1)Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
(1)    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;
(2)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(4)    Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(5)    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
(6)    Nghị định 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vức giáo dục;
(7)    Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
(8)    Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
(9)    Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam.

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN 
Dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu và kinh nghiệm của chúng tôi, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
**      Tư vấn về việc mở thêm phân hiệu cho trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài
Hiện nay, pháp luật quy định chỉ có các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài sau mới được phép mở phân hiệu:
a. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.
b. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
c. Cơ sở giáo dục đại học.
Trường hợp của Quý Khách hàng không thuộc vào đối tượng được phép mở phân hiệu nêu trên. Do đó, việc mở phân hiệu trường mầm non của Quý Khách hàng là không thực hiện được.
**      Tư vấn về việc thành lập và hoạt động Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài:
1.     Điều kiện Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
-    Theo quy định của pháp luật đầu tư, công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án mới thì phải tiến hành đăng ký đầu tư.
-    Về lĩnh vực đầu tư, giáo dục là lĩnh vực đầu tư có điều kiện đã được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO được phép đầu tư thành lập trường mầm nom có vốn đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp này quý công ty đáp ứng đủ điều kiện để thành lập trường mầm non có yếu tố nước ngoài.
2     Trình tự thực hiện:
Việc thành lập trường mần non có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện qua 3 bước.
-    Bước 1 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
-    Bước 2 Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
-    Bước 3 Cấp Giấy phép hoạt động giáo dục.
3.     Quy định về cơ sở vật chất:
3.1.    Về vốn đầu tư
Dự án đầu tư phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (Không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.
3.2.    Về cơ sở vật chất, thiết bị
-    Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lớp, số trẻ với bình quân ít nhất 06 - 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố.
3.2.1. Yêu cầu chung:
-    Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành.
-    Bố trí công trình cần đảm bảo độc lập giữa khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; Đảm bảo an toàn và yêu cầu giáo dục với từng độ tuổi; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
-    Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng.
3.2.2. Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:
Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được xây dựng tương ứng số nhóm, lớp theo các độ tuổi của nhà trường, nhà trẻ, đảm bảo mỗi nhóm, lớp có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em riêng. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em gồm:
-    Phòng sinh hoạt chung;
-    Phòng ngủ;
-    Phòng vệ sinh;
-    Hiên chơi.
3.2.3. Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng.
3.2.4. Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho.
3.2.5. Khối phòng hành chính quản trị gồm:
-     Văn phòng trường;
-    Phòng hiệu trưởng;
-    Phòng phó hiệu trưởng;
-    Phòng hành chính quản trị;
-    Phòng Y tế;
-    Phòng bảo vệ;
-    Phòng dành cho nhân viên;
-    Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;
-    Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.
3.2.6. Sân vườn gồm: sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh.
1.3.    Về chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo của Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng chương trình giáo dục Việt Nam hoặc chương trình nước ngoài để giảng dạy nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:
-    Thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng;
-    Không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử;
-    Không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
1.4.    Về nhân lực
1.4.1.     Hiệu trưởng
-    Tối thiểu phải có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non hoặc tương đương;
-    Có ít nhất 05 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non (Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định);
-    Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; 
-    Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; 
-    Có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.
1.4.2.    Giáo viên và nhân viên
-    Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương đương;
-    Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao; 
-    Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.
1.5.    Về tổ chức lớp học
1.5.1.    Số trẻ tối đa trong 01 nhóm/lớp được quy định như sau:
Trẻ nhà trẻ:
-    Trẻ 03-12 tháng tuổi: 15 trẻ/nhóm;
-    Trẻ 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ/nhóm;
-    Trẻ 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ/nhóm.
Trẻ mẫu giáo:
-     Trẻ 03 - 04 tuổi: 25 trẻ/lớp;
-     Trẻ 04 - 05 tuổi: 30 trẻ/lớp;
-     Trẻ 05 - 06 tuổi: 35 trẻ/lớp.
3.7.2. Số lượng giáo viên trong 01 nhóm/lớp được quy định như sau:
-     Đối với trẻ nhà trẻ: 05 trẻ/giáo viên;
-     Đối với trẻ mẫu giáo: 10-12 trẻ/giáo viên.
Lưu ý: Học sinh Việt Nam không đủ 05 tuổi không được tiếp nhận vào học chương trình của nước ngoài:
II.    DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP    
2.1.    Phạm vi công việc
a)    Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động trường mầm non có yếu tố nước ngoài;
b)    Soạn thảo hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập và hoạt động trường mầm non có yếu tố nước ngoài;
c)    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thành lập và hoạt động trường mầm non;
d)    Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thành lập và hoạt động trường mầm non;
e)    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy phép thành lập và Giấy phép hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2    Trình tự thủ tục
a)    Trình tự thủ tục
-    Bước 1 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
-    Bước 2 Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
-    Bước 3 Cấp Giấy phép hoạt động giáo dục.
b)    Soạn thảo hồ sơ cần thiết cấp giấy chứng nhận đầu tư
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư;
-    Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.
c)    Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép thành lập
-    Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
-    Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục;
-    Thuyết minh về cơ sở vật chất của trường mầm non;
-    Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.
d)    Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép hoạt động
-    Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục;
-    Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường;
-    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình vay vốn, góp vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;
-    Báo cáo giải trình về việc Trường đã đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.
e)    Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có)
4.3    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
(1)    Hồ sơ nhân sự:
-    Danh sách Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, kế toán trưởng, giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động được ký kết giữa Trường với từng người. Lưu ý gửi kèm hồ sơ cá nhân của những người này, bao gồm:
-    Sơ yếu lý lịch có chứng thực hợp lệ/phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và (hoặc) văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đối với người lao động là người nước ngoài);
-    Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hợp pháp;
-    Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
-    Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Do nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự; được dịch sang tiếng Việt Nam, bản dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);
-    Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với người lao động là người nước ngoài).
(2)    Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính.
(3)    Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh.
(4)    Quy chế đào tạo.
(5)    Quy mô đào tạo dự kiến khi thành lập Trường (tổng số trẻ, số trẻ theo từng độ tuổi).
(6)    Các quy định về học phí và các loại phí liên quan (phí phát triển trường,…).
(7)    Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình đào tạo (nếu có).
(8)    Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn.
(9)    Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.
(10)    Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định:
-    Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng (Đối với NĐT là cá nhân và pháp nhân mới thành lập chưa có báo cáo tài chính);
-    Báo cáo tài chính 2 năm liền kề trước năm lập dự án đã được kiểm toán độc lập, quyết định phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án của NĐT (Đối với nhà đầu tư là pháp nhân).
(11)    Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: 
           Nhà đầu tư là tổ chức cần nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác;
(12)    Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.
4.4    Thời gian thực hiện
-    Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 sẽ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;
-    Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư 25 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
-    Thời gian nhận Giấy phép thành lập là 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
-    Thời gian nhận Giấy phép hoạt động là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
   Trân trọng,

   Xem thêm bài viết của IPIC

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài(Nhật Bản tại Việt Nam).

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng.

Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.