Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật 100% vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 221015/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG/BÀ

(1) Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài.

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Đầu tư);

(2) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 (Luật Doanh nghiệp);

(3) Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 73/2012/NĐ-CP);

(4) Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 sửa đổi Khoản 6, Điều 3 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 124/2014/NĐ-CP);

(5) Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT);

(6) Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (Cam kết WTO).

>>> Tham khảo : thành lập trung tâm ngoại ngữ nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Về hình thức đầu tư:

* Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể tiến hành theo một trong các hình thức sau:

- Trung tâm ngoại ngữ 100% vốn nước ngoài;

- Trung tâm ngoại ngữ liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

* Giáo dục là lĩnh vực đầu tư có điều kiện nên thủ tục đăng ký đầu tư đối với trung tâm có 100% vốn đầu tư hay 50% vốn đầu tư nước ngoài đều giống nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã có trung tâm dạy tiếng Nhật ở Nhật Bản, do vậy, khi tiến hành đầu tư, nhà đầu tư nên lựa chọn hình thức tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Bởi vì, trong quá trình làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư sẽ phải giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về năng lực kinh nghiệm. Trong trường hợp này, tổ chức có tư cách pháp nhân theo pháp luật nước ngoài sẽ thuận lợi trong việc giải trình về năng lực kinh nghiệm  hơn là cá nhân có quốc tịch nước ngoài.

* Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện 04 bước như sau:

(-) Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(-) Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(-) Bước 3: Xin Giấy phép thành lập.

(-) Bước 4: Xin Giấy phép hoạt động.

2. Điều kiện về Giám đốc điều hành Trung tâm:

- Pháp luật hiện hành không đặt ra quy định về bằng cấp chuyên môn đối với người nước ngoài được cử sang làm Giám đốc điều hành Trung tâm. Do vậy, trong trường hợp này Quý Khách hàng chỉ cần làm thủ tục xin cấp visa cho chủ đầu tư dự án và Giám đốc điều hành Trung tâm, Giấy phép lao động cho Giám đốc điều hành Trung tâm.

3. Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ

a. Tên của trung tâm

Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm giáo dục/đào tạo, chuyên ngành chính, tên riêng.

Lưu ý: Tên trung tâm không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký hoặc tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; Tên trung tâm không sử dụng từ và ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.

b. Chứng chỉ, bằng cấp

Trung tâm phải đăng ký bằng cấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thừa nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

c. Học sinh

Học sinh học tại trung tâm có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam

Lưu ý: Học sinh Việt Nam dưới 05 tuổi sẽ không được tiếp nhận vào học chương trình nước ngoài.

d. Thời hạn hoạt động

Thời hạn hoạt động không vượt quá 50 năm kể từ ngày được phê duyệt. Nếu cần thiết, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể quyết định gia hạn nhưng không được vượt quá 70 năm.

e. Vốn điều lệ

(i) Trường hợp có xây dựng trụ sở

Vốn điều lệ tối thiểu là 20 triệu VNĐ/ trẻ (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).

(ii) Trường hợp thuê trụ sở

Vốn điều lệ bằng 70% của vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/ trẻ (Không bao gồm chi phí sử dụng đất).

f. Cơ sở vật chất, thiết bị

(i) Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

(ii) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người;

(iii) Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

(iv) Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

g. Chương trình giáo dục

Có thể giảng dạy:

- Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Chương trình giáo dục nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.

Lưu ý: Chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục không xâm hại đến an toàn quốc gia và lợi ích công cộng, không truyền bá tôn giáo, không xuyên tạc lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của Việt Nam.

h. Đội ngũ giáo viên

(i) Giáo viên phải có bằng cao đẳng hoặc bằng cấp tương đương, bằng cấp này phải phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

(ii) Tỉ lệ học sinh trên một giáo viên là 25 học sinh/giáo viên.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty xây dựng có yếu tố nước ngoài

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động, Visa và Giấy phép lao động.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập;

- Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động;

- Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Visa;

- Bước 6: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép thành lập

- Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

- Đề án chi tiết;

- Báo cáo tài chính;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

e) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép hoạt động

- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục;

- Quy chế tổ chức và hoạt động giáo dục;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ góp vốn, vay vốn;

- Báo cáo đáp ứng các điều kiện được quy định;

- Hồ sơ nhân sự;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

f) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Visa

- Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam.

g) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép lao động

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

h) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng ) hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân/Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng ) báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- 03 bản sao xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Nhà đầu tư và người cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm (i) 03 bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư và hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên cho thuê; (ii) 03 bản sao (Công chứng) Giấy phép xây dựng của bên cho thuê; (iii) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ quy hoạch 1/500 tòa nhà cho thuê; (iv) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ tầng tòa     nhà được thuê; (v) 03 bản sao (Công chứng) Chứng nhận phòng cháy chữa    cháy của tòa nhà;

Note: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 (Năm) năm.

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng) giấy tờ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ;

- 03 bản gốc Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế đối với Giám đốc điều hành Trung tâm;

- 03 bản gốc Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với Giám đốc điều hành Trung tâm;

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với Giám đốc điều hành Trung tâm;

- 03 bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật đối với Giám đốc điều hành Trung tâm;

- 03 bản sao Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành HOẶC Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận;

- Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 sẽ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép thành lập là 55 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian nhận Giấy phép hoạt động là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian nhận Visa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian nhận Giấy phép lao động là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn có liên quan.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam

- Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài(Nhật Bản tại Việt Nam)

- Tư vấn thành lập nhà hàng Hàn Quốc tại Việt Nam

- Tư vấn thành lập bện viện thẩm mỹ có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn thành lập bệnh viện thẩm mỹ có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn thành lập công ty truyền hình có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn thành lập trường tiểu học 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

- Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật 100% vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ 100% vốn đầu tư nước ngoài

-  Thành lập công ty cho thuê máy móc có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.