Tư vấn thành lập nhà hàng vốn đầu tư Singapore tại Ninh Bình

24 /022017

Tư vấn thành lập nhà hàng vốn đầu tư Singapore tại Ninh Bình

Thư tư vấn:

V/v:Tư vấn thành lập nhà hàng vốn đầu tư nước ngoài Singapore tại Ninh Bình


Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.


Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống tại Ninh Bình và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống tại Ninh Bình;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU
-    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
-    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
-    Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010;
-    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
-    Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm.
III. Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
-    Theo cam kết của Việt Nam với WTO, từ Tháng 1/2015, Quý Khách hàng được mở nhà hàng ăn uống 100% vốn đầu tư nước ngoài.
-     Quý Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, do vậy trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh nhà hàng ăn uống, Quý Khách hàng phải tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp theo trình tự như sau:
Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
-    Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, Quý Khách hàng phải tiến hành xin Giấy phép con trước khi tiến hành kinh doanh trên thực tế, cụ thể là Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất;
-    Rượu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do vậy, khi nhà hàng bán rượu cho thực khách tiêu dùng thì phải tiến hành xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, việc xin Giấy phép tuỳ theo quy hoạch của từng địa bàn Ninh Bình. Do vậy, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn về việc xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu ngay khi Quý Khách hàng đưa ra được địa điểm kinh doanh cụ thể.
Lưu ý: Ngoài những điều kiện về Giấy phép con nêu trên thì bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng phải tuân theo quy định riêng của địa phương về quy hoạch chỗ để xe và trật tự xã hội.
IV.     DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP
4.1     Phạm vi công việc
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống;
-    Soạn thảo hồ sơ và đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
4.2     Trình tự thủ tục
a)     Trình tự thủ tục

-    Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất;
-    Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
b)     Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư;
-    Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.
c)     Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
-    Điều lệ Công ty;
-    Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.
d)     Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất
-    Đơn xin cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.
e)    Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
-    Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
-    Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
f)    Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).
4.3    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    03 bản sao chứng thực hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
-    03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
-    03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
-    03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê;
-    Danh sách thành viên tham gia tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất);
-    Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của thành viên tham gia tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất);
-    Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
-    Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
4.4 Thời gian thực hiện
-    Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 3.1 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3.2;
-    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành khoá tập huấn;
-    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 15 ngày làm việc.
Lưu ý:
-    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm một số bài viết của IPIC GROUP:

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài(Nhật Bản tại Việt Nam).

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng.

Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.