Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15 /082016

Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thư tư vấn: 040315/Letter-Ipic:

V/v: Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực cho thuê máy móc, xe nâng có người vận hành.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đang có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ cho thuê  máy móc xe nâng có người vận hành. Do đó, Quý Công ty yêu cầu chúng tôi tư vấn cũng như hỗ trợ về mặt pháp lý để thành lập Công ty tại Việt Nam.

I. THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU TƯ VẤN

1.1 Thông tin Quý Công ty cung cấp

- Cần thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe nâng có người vận hành;

- Chủ đầu tư là Công ty cho thuê xe nâng Nam Bu;

- Vốn dự tính: Vốn chủ sở hữu là 50.000 USD, vốn góp bằng máy móc là 100 xe nâng trị giá 500.000 USD; Vốn vay là 300.000 USD.

1.2 Yêu cầu tư vấn của Quý Công ty

Như đã đề cập ở trên, Quý Công ty yêu cầu chúng tôi tư vấn:

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư 100% Hàn Quốc tại Việt Nam (Ngành nghề kinh doanh dự kiến là cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc xe nâng có người vận hành);

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần phải cung cấp để thực hiện việc thành lập Công ty nói trên một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (Cam kết WTO).

>>> Tham khảo : Thành lập trường mầm non Nhật Bản tại Việt Nam

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra nhận định như sau:

1.1 Về lĩnh vực đầu tư

Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc xe nâng có người vận hành mà Quý Công ty dự định đầu tư, IPIC GROUP có một số tư vấn như sau:

- Thứ nhất, các dịch vụ cho thuê liên quan đến trang thiết bị xây dựng hoặc tháo dỡ đập bỏ có người vận hành và dịch vụ vận hành do người vận hành cung cấp (CPC 518) (Ngành nghề Kinh doanh) thuộc dịch vụ mà Việt Nam cam kết trong WTO. Vì vậy, Quý Công ty có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện Ngành nghề Kinh doanh này;

- Thứ hai, để Quý Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Ngành nghề Kinh doanh này thì cơ quan chức năng của Việt Nam có thể yêu cầu Quý Công ty chứng minh các điều kiện về năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm, cụ thể là Công ty dự kiến thành lập phải có mức vốn phù hợp và Quý Công ty đang thực hiện Ngành nghề Kinh doanh nêu trên.

1.2 Về vốn đầu tư

Dựa trên kinh nghiệm của IPIC GROUP và các thông tin về vốn đầu tư dự tính mà Quý Công ty cung cấp, IPIC GROUP có một số tư vấn như sau:

- Thứ nhất, pháp luật Việt Nam không quy định một mức vốn cụ thể mà Quý Công ty cần phải đáp ứng để thực hiện Ngành nghề Kinh doanh này. Do vậy, Quý Công ty chỉ cần có mức vốn đầu tư phù hợp với quy mô kinh doanh của mình;

- Thứ hai, với mức vốn dự tính mà Quý Công ty đưa ra (Vốn chủ sở hữu là 50.000 USD, vốn góp bằng máy móc là 100 xe nâng trị giá 500.000 USD; Vốn vay là 300.000 USD), theo kinh nghiệm của IPIC Group, Quý Công ty nên xem xét tăng vốn góp bằng tiền mặt nhằm tăng tính khả thi cho dự án đầu tư để thuyết phục cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư.

1.3 Quy trình

Với mức vốn đầu tư dự kiến nêu trên, để Quý Công ty được phép hoạt động tại Việt Nam thì Quý Công ty phải tiến hành thủ tục pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>>> Tham khảo : đăng ký hoạt động nhà hàng trung quốc tại Việt Nam

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có)

4.3 Tài liệu Quý Khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao (Công chứng và hợp thức hóa lãnh sự) Giấy phép kinh doanh của Quý Công ty;

- 03 bản sao điều lệ (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) của Quý Công ty;

- 03 bản sao (Công chứng và hợp thức hóa lãnh sự) báo cáo tài chính của Quý Công ty trong 2 năm 2013 và 2014;

- 03 bản sao (Công chứng và hợp thức hóa lãnh sự) hộ chiếu của người được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật của công ty được thành lập;

- 03 bản sao (Công chứng và hợp thức hóa lãnh sự) hộ chiếu của người được bổ nhiệm làm người quản lý phần vốn góp của công ty được thành lập;

- 03 bản sao (Công chứng và hợp thức hóa lãnh sự) xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng không nhỏ hơn số tiền mà Quý Công ty dự định đầu tư vào Việt Nam;

- 03 bản sao (Công chứng) hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Quý Công ty và người cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm bản sao (Đóng dấu xác nhận của bên cho thuê) (i) Giấy chứng nhận đầu tư; (ii) Giấy phép xây dựng;

- 03 bản sao (Đóng dấu công ty) giấy tờ chứng minh Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong ngành nghề cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng có người vận hành (Bao gồm: Profile giới thiệu về Quý Công ty; Danh mục (Mô tả chi tiết kèm hình hảnh) các máy móc thiết bị mà Quý Công ty đã và đang kinh doanh tại Hàn Quốc,…);

- Danh mục (Mô tả chi tiết kèm hình hảnh) các máy móc mà Quý Công ty dự định làm vốn góp bằng tài sản khi thành lập công ty;

- Các tài liệu khác tùy thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời hạn chuẩn bị các giấy tờ cần thiết là 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý Công ty cung cấp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu tại Mục 4.3 ở trên.

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc.

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP để Quý Công ty xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với IPIC GROUP để được giải đáp.

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý Công ty!

Trân trọng !

Tham khảo thư tư vấn liên quan: 

- Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật

- Tư vấn thành lập công ty thi công xây dựng công trình có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại bất động sản vào đăng ký kinh doanh

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.