Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng và phân phối hàng hóa.

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng và phân phối hàng hóa.

Thư tư vấn: 180315/Letter-Ipic:

V/v: Tư vấn thành lập công ty xây dựng 100% có yếu tố nước ngoài

 

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đang có nhu cầu thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA QUÝ CÔNG TY

(1) Theo như email ngày 17/03/2015 của Quý Công ty, chúng tôi hiểu rằng Công ty được thành lập và đang hoạt động tại Hàn Quốc, hiện nay muốn thành lập công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam để thực hiện các ngành nghề kinh doanh sau: Lắp đặt máy móc, thiết bị điện; Kinh doanh hệ thống điều hòa và sản phẩm công nghệ và thương mại; Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng sản phẩm; Chuyển giao công nghệ và tư vấn kỹ thuật.

(2) Vì vậy, Quý Công ty mong nhận được ý kiến tư vấn pháp lý của IPIC GROUP về các vấn đề sau:

(a) Thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(b) Ngành nghề kinh doanh mà Quý Công ty dự định thực hiện tại Việt Nam;

(c) Vốn đầu tư và vốn điều lệ;

(d) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Đầu tư);

(2) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp);

(3) Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 (Luật Chuyển giao công nghệ);

(4) Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 23/3007/NĐ-CP);

(5) Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 22/04/2013 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Thông tư 08/2013/TT-BTC);

(6) Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Thông tư 34/2013/TT-BTC);

(7) Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (Cam kết WTO của Việt Nam).

>>> Tham khảo : Thành lập công ty hoạt động phân phối có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

(1) Hình thức đầu tư

Pháp luật đầu tư quy định nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư để thành lập doanh nghiệp xây dựng 100% vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Như vậy, Quý Công ty có thể thành lập doanh nghiệp xây dựng100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (áp dụng cho công ty Hàn Quốc, Nhật Bản...)

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải thực hiện 02 bước như sau:

(-) Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(-) Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Ngành nghề kinh doanh/Dịch vụ

(a) Lắp đặt máy móc, thiết bị điện

Hiện nay, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đều là thành viên của WTO. Ngành nghề lắp đặt máy móc và thiết bị điện với mã CPC 514, 516 thuộc Cam kết WTO của Việt Nam. Theo đó, Quý Công ty được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện việc cung cấp dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị điện tại Việt Nam.

(b) Kinh doanh hệ thống điều hòa, sản phẩm công nghệ và thương mại

IPIC GROUP hiểu rằng Quý Công ty mong muốn thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, cụ thể hơn là thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa đối với các sản phẩm máy điều hoà nhiệt độ, sản phẩm công nghệ. Theo biểu Cam kết WTO của Việt Nam thì các ngành nghề này sẽ tương ứng với mã CPC 621, 622, 631. Vì vậy, Quý Công ty được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện việc kinh doanh các ngành nghề này tại Việt Nam.

Lưu ý: Các sản phẩm mà Quý Công ty dự định kinh doanh phải không nằm trong danh mục sản phẩm cấm, hạn chế hoặc không khuyến khích nhập khẩu và phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc một số sản phẩm đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu. Ngoài ra, trên thực tế cơ quan Nhà nước Việt Nam chỉ cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh đối với các mặt hàng có mã số HS cụ thể. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty cung cấp các mặt hàng có mã HS mà Quý Công ty dự kiến kinh doanh tại Việt Nam để chúng tôi kiểm tra để có ý kiến tư vấn chính xác nhất.

(c) Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị

Theo Cam kết WTO, Quý Công ty được phép đầu tư để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị là đồ dùng cá nhân và gia dụng (CPC 633) và xe cơ giới (CPC 61120). Như vậy, Quý Công ty được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện việc cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam.

(d) Chuyển giao công nghệ và tư vấn kỹ thuật

(i) Chuyển giao công nghệ:

Chúng tôi lưu ý rằng, chuyển giao công nghệ không là dịch vụ nằm trong Cam kết WTO của Việt Nam. Vì vậy, việc cấp phép ngành nghề kinh doanh này sẽ tuỳ thuộc vào quyết định của cơ quan Nhà nước Việt Nam dựa trên cơ sở từng trường hợp. Tuy nhiên, theo ý kiến của chúng tôi, Quý Công ty có thể tiến hành hoạt động chuyển giao công nghệ dựa trên cơ sở từng hợp đồng riêng rẽ mà không nhất thiết phải đăng ký ngành nghề kinh doanh cho công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam vì có thể cơ quan Nhà nước Việt Nam từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam bởi vì đây là dịch vụ không nằm trong Cam kết WTO của Việt Nam.

Lưu ý: Các công nghệ chuyển giao không thuộc công nghệ hạn chế hoặc cấm chuyển giao.

(ii) Tư vấn kỹ thuật

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672 và CPC 8673) là dịch vụ thuộc Cam kết WTO của Việt Nam. Vì vậy, Quý Công ty có thể đầu tư thực hiện ngành nghề kinh doanh này.

(3) Vốn đầu tư và vốn điều lệ

(a) Vốn đầu tư

Hiện nay, không có quy định nào của pháp luật quy định về mức vốn đầu tư tối thiểu đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư các ngành nghề kinh doanh nêu trên tại Việt Nam. Tuy nhiên, Quý Công ty phải tuân thủ việc góp vốn đầu tư theo như tiến độ cam kết được nêu trong Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(b) Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn mà Quý Công ty góp hoặc cam kết góp trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, Quý Công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam.

Chúng tôi lưu ý rằng trên thực tế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể sẽ không cấp Giấy chứng nhận đầu tư nếu vốn đầu tư thực tế của nhà đầu tư (thể hiện qua báo cáo tài chính hoặc các giấy tờ khác) nhỏ hơn số vốn đầu tư mà nhà đầu tư cam kết đầu tư hoặc số vốn đầu tư cam kết được xem xét là không đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo ý kiến riêng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thêm nữa, trên thực tiễn đối với những ngành nghề kinh doanh nêu trên, cơ quan Nhà nước có thể yêu cầu phải thực hiện việc góp vốn đầu tư và vốn điều lệ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dựa trên kinh nghiệm của IPIC GROUP, số vốn đầu tư tối thiểu mà Quý Công ty cần để thực hiện các ngành nghề nêu trên là 500.000 USD (Năm trăm nghìn Đô la Mỹ).

(4) Trụ sở và địa điểm thực hiện dự án đầu tư

IPIC GROUP lưu ý trụ sở và địa điểm thực hiện dự án đầu tư của công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam phải là địa điểm phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty bất động sản có yếu tố nước ngoài

IV. ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có)

4.3 Tài liệu yêu cầu cung cấp

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Giấy phép kinh doanh của Công ty;

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Điều lệ của Công ty;

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Công ty;

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư của công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam;

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo uỷ quyền của công ty sẽ được thành lập tại Việt Nam;

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của Người đại diện theo uỷ quyền của công ty sẽ được thành lập tại Việt Nam;

- 03 bản sao (Dịch, công chứng) tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty;

- 03 bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Công ty Shin Sung và bên cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm (i) 03 bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê; (ii) 03 bản sao (Công chứng) Giấy phép xây dựng của bên cho thuê; (iii) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ quy hoạch 1/500 của tòa nhà cho thuê; (vi) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ tầng tòa nhà dùng làm địa điểm đầu tư; (v) 03 bản sao (Chứng thực) Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của bên cho thuê.

Lưu ý: Để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho Quý Công ty, chúng tôi sẽ có ý kiến cụ thể về các tài liệu liên quan đến địa điểm mà Quý Công ty lựa chọn.

- Các tài liệu khác tùy thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời gian soạn thảo hồ sơ quy định tại Mục 4.2 là 04 ngày làm việc kể từ ngày Nhà đầu tư cung cấp đầy đủ các tài liệu được yêu cầu.

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Toàn bộ thời gian nêu trên không bao gồm thời gian sửa đổi bổ sung hồ sơ, gửi công văn xin ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để Quý Công ty xem xét và chấp nhận. Nếu Quý Công ty có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Nhà  đầu tư nước ngoài mua cổ phần của công ty việt nam

>>> Tham khảo: Đăng ký thành công giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực phân phối, mua bán hàng hóa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.