Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách, linh kiện, phụ kiện túi xách

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách, linh kiện, phụ kiện túi xách

Thư tư vấn: 030616/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách, linh kiện, phụ kiện túi xách

________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách, linh kiện, phụ kiện túi xách và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

- THAM KHẢO NHỮNG ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

-Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa;

-Quy định pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập công ty xuất nhập khẩu

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1)Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2)Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(3)Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

(4)Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

(5)Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

(6)Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

(7)Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

THAM KHẢO THƯ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP tư vấn như sau:

3.1.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước nước ngoài trước khi thành lập tổ chức kinh tế (Cụ thể trong trường hợp này cuả Qúy khách hàng là thành lập công ty) thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2.Về ngành nghề đầu tư kinh doanh

Quý Khách hàng dự định thành lập Công ty thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa là túi xách và các linh kiện, phụ kiện của túi xách. Đây là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể, nhà đầu tư phải thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Trường hợp này, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc hoàn toàn đáp ứng điều kiện này.

3.3.Về hàng hóa kinh doanh

Hàng hóa là “Túi xách và linh kiện, phụ kiện túi xách” mà Quý khách hàng dự kiến kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa cấm hoặc hạn chế kinh doanh. Theo đó, Quý khách hành được phép thành lập Công ty để hoạt động xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa này.

3.4.Về vốn đầu tư, kinh nghiệm của nhà đầu tư

-Về vốn đầu tư: pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Quý khách hàng phải có khi thực hiện đầu tư xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách. Do vậy, Quý khách hàng chỉ cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư để đảm bảo tiến trình đầu tư theo kế hoạch.

(Khoảng từ 100.000.000 USD đến 200.000.000USD)

-Về kinh nghiệm đầu tư: để được cấp giấy phép thực hiện quyền xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa, nhà đầu tư nước ngoài cần tài liệu chứng minh kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này. Cụ thể: Qúy khách hàng cần có kinh nghiệm 05 năm trở lên trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa và được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

3.5.Về cách thức phân phối

Sau khi xuất, nhập khẩu túi xách, để tiến hành phân phối tại Việt Nam, Quý khách hàng có thể thực hiện thông qua các cách thức sau:

•Một là, phân phối trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty được thành lập. Tại trụ sở chính này, Công ty có thể tiến hành các hoạt động phân phối bao gồm: Bán buôn, bán lẻ…

•Hai là, ngoài phân phối trực tiếp tại Công ty, Quý khách hàng có thể thành lập thêm cơ sở bán lẻ (Siêu thị bán lẻ), cụ thể:

-Nếu cơ sở bán lẻ nằm cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính: Công ty phải thành lập địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh và phải đảm bảo các điều kiện để phân phối đồ gia dụng.

-Nếu cơ sở bán lẻ nằm ngoài tỉnh, thành phố đặt trụ sở chính: Công ty phải thành lập chi nhánh gắn với việc đăng ký dự án đầu tư mới.

Như vậy, theo kinh nghiệm của chúng tôi, đối với quy mô của Công ty của Quý khách hàng thời gian đầu Công ty nên thực hiện phân phối trực tiếp tại trụ sở chính.

IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1.Phạm vi công việc

-Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách;

-Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

-Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách;

-Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

-Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.2.Thực hiện trình tự thủ tục

-Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

-Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu.

4.3.Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối túi xách

-Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

•Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

•Đề xuất dự án đầu tư;

•Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

•Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP

-Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

•Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

•Điều lệ Công ty;

•Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

•Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

•Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4.4.Thời gian thực hiện

•Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục 4.3 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục V;

•Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

•Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

-Lưu ý:

•Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

•Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

V.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

-03 bản sao chứng thực hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

-03 bản sao xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

-03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất đống sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

- 03 bản sao xác nhận kinh nghiệm đã từng làm việc trong lĩnh vực phân phối trong thời hạn 5 năm trở lên (chỉ cần xác nhận của doanh nghiệp bất kỳ và dịch công chứng).

-Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng.

Tham khảo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.