Tư vấn giải thể công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là công ty cổ phần.

15 /082016

Tư vấn giải thể công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là công ty cổ phần.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng có nhu cầu giải thể công ty con trong công ty cổ phần và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.         YÊU CẦU TƯ VẤN.

(1)       Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc giải thể công ty con trong công ty cổ phần;

(2)       Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc giải thể Công ty nói trên.

II.        VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU.

-           Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-           Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

III.      Ý KIẾN TƯ VẤN.

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1.         Điều kiện tiến hành giải thể.

-           Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì căn cứ theo Quyết định của chủ sở hữu, doanh nghiệp được tiến hành giải thể.

-           Quý Khách hàngchỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc cơ quan trọng tài.

2.         Thủ tục giải thể doanh nghiệp.

-           Chủ sở hữu Công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

-           Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, Quý Khách hàng phải:

1)        Gửi Thông báo, Quyết định của chủ sở hữu công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh;

2)        Gửi Quyết định giải thể đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

3)        Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp Quý Khách hàngcòn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thểphương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

-           Trong trường hợp Quý Khách hàng sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, Quý Khách hàng có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

-           Hiện nay theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp được tiến hành theo 1 trong 2 cách sau:

1)        Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp; hoặc

2)        Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Theo nhận định của IPIC GROUP, dù tiến hành theo phương thức nào Quý Khách hàng cũng phải hoàn thành nghĩa vụ với Cơ quan Thuế mới được chấp thuận giải thể, tuy nhiên nhằm đảm bảo tiến độ thời gian cho Quý Khách hàng chúng tôi tiến hành thủ tục theo phương án (2).

IV.      DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1       Phạm vi công việc.

-           Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc giải thể Công ty;

-           Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3;

-           Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

-           Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

-           Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự  thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2       Trình tự thủ tục.

a)        Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để giải thể doanh nghiệp

-           Quyết định của chủ sở hữu công ty;

-           Phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (Nếu có);

-           Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

-           Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

-           Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (Nếu có).

b)        Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3       Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp.

-           Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (Nếu có);

-           Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-           03 bản sao chứng thực Giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ về tài chính (như nghĩa vụ về thuế) theo quy định của pháp luật;

-           Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4       Thời gian thực hiện.

-           Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

-           Thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp là 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp hoàn thành hết các nghĩa vụ về thuế.

-           Lưu ý:

•           Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

•           Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng.

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.