Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng

15 /082016

Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng

Về việc: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Nhà đầu tư. 

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

Gửi bằng thư điện tử

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng và và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

>>> Tham khảo: Thành lập công ty xây dựng có yếu tố nước ngoài

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

- (1) Tư vấn pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bổ sung mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Nhà đầu tư;

- (2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Nhà đầu tư.

>>> Tham khảo: Thành lập công ty cho thuê máy móc có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Đầu tư 2020);

- Luật Doanh nghiệp số 61/2020/QH14ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 (Luật Kinh doanh bất động sản);

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

(1) Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư 2020, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bao gồm nội dung về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là về Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn đăng ký doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Điều 1 trong Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại của Công ty) [1];

Theo đó, Quý khách hàng phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về mục tiêu rồi sau đó thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

(2) Điều kiện đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng

Quý khách hàng muốn thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

- Điều kiện về nhà xưởng cho thuê [2]: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; Không bị kê biên đảm bảo thi hành án;

- Điều kiện của Công ty cần đáp ứng [3]: Có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Vốn pháp định được thể hiện qua báo cáo tài chính hoặc thể hiện qua tài khoản ngân hàng của Công ty với số dư không được thấp hơn 20 tỷ đồng;

Quý khách hàng cần bổ sung đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản để thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

>>> Tham khảo: Thành lập công ty mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài

IV.DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

3.1Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản;

- Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 3.3 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 3.4;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 3.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 3.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 3.2 dưới đây.

3.2Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.3Soạn thảo các hồ sơ cần thiết

a)Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

b)Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản

- Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

c)Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

3.4Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng Giấy phép kinh doanh của Chủ đầu tư tại Hàn Quốc;

- 03 bản sao chứng thực Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014 của Công ty;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng báo cáo tài chính hai năm gần nhất có kiểm toán của Chủ đầu tư tại Hàn Quốc;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

3.5 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 3.1 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3.2;

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 10 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc.

-Lưu ý:

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

V.PHÍ DỊCH VỤ

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

[1] Điều 40 Luật Đầu tư 2020;

[2] Khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

[3] Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

                                                                                            

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.