Tư vấn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

25 /012017

Tư vấn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tư vấn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
______________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email             :  info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    Quý Khách hàng
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
      Gửi bằng thư điện tử
______________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

>>Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Tư vấn về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục nói trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13;
(2)    Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
(3)    Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
3.1.    Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:
Những người lao động nước ngoài tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm những trường hợp sau:
-    Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
-    Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
-    Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
-    Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
-    Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
-    Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
-    Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
-    Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
-    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;
-    Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
-    Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
-    Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;
-    Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
-    Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
-    Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;
-    Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
-    Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
-    Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
3.2.    Trình tự và thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:
Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc; trừ các trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam dưới thời hạn 3 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ hoặc để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
3.3.    Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:
-    Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
-    Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;
-    Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
-    Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3.4.     Cơ quan cấp xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động: Sở lao động -  thương binh và xã hội
3.5.    Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
IV.    DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
-    Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
-    Đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.3.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
-    02 Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
-    02 Bản sao chứng thực hộ chiếu;
-    02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    02 Bản sao chứng thực Giấy đăng ký mẫu dấu hoặc Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
-    Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam
-    Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!

Xem thêm bài viết của IPIC:

Tư vấn đề nghị cấp thẻ tạm trú đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tư vấn cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tư vấn đề nghị cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

Tư vấn đề nghị cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc

Tư vấn đề nghị cấp giấy phép lao động lao động và cấp thẻ tạm trú.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.