Tư vấn  thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,  thủ tục xin cấp thẻ tạm trú..

07 /092016

Tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú..

Tư vấn về việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,  thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, thủ tục xin cấp Visa (thị thực), thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho khách hàng.
___________________________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

Kính gửi    :    
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, thủ tục xin cấp Visa (Thị thực), thủ tục xin cấp Giấy phép lao động và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú;
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thực hiện thủ tục xin cấp Visa (Thị thực);
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.

>> Xem thêm http://ipiclaw.vn/tu-van-de-nghi-cap-giay-phep-lao-dong-doi-voi-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-da-duoc
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 06 năm 2014 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
(4)    Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
(5)    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp;
(6)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đầu tư;
(7)    Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp Giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
3.1    Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Quý khách hàng đang có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, đổi tên công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty. Theo quy định của pháp luật, Quý khách hàng được phép tiến hành thực hiện hoạt động thay đổi này. Tuy nhiên, Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có những thay đổi nêu trên.
*    Lưu ý:
-    Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
-    Khi đặt tên doanh nghiệp cần tránh đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó, sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3.2    Thủ tục cấp thẻ tạm trú
    Quý khách hàng thuộc trường hợp dưới đây được cấp thẻ tạm trú khi nhập cảnh vảo Việt Nam:
-    Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3.
-    Người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.
3.3    Thủ tục xin cấp Visa (Thị thực)
    Liên quan đến  việc xin cấp Visa cho người nước ngoài khi vào Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:
-    Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;
-    Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh;
-    Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh;
-    Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:
+    Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam;
+    Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề;
+    Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động;
+    Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.
*    Lưu ý:
    Các trường hợp được miễn thị thực:
-    Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
-    Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú;
-    Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 
-    Đơn phương miễn thị thực:
+    Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;
+    Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;
+    Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
-    Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực.
3.4    Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động
    Điều kiện cấp Giấy phép lao động
-    Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
-    Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
-    Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
-    Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
-    Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục cấp thẻ tạm trú;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục xin cấp Visa;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy phép lao động;
-    Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Visa;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, thủ tục xin cấp Visa, thủ tục xin cấp Giấy phép lao động.
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.    Thực hiện trình tự thủ tục
-    Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú;
-    Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Visa;
-    Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động.
4.3.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết
4.3.1    Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
•    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
•    Quyết định của chủ sở hữu công ty;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.3.2    Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú
•    Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú;
•    Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.3.3    Thủ tục xin cấp Visa (Thị thực):
•    Văn bản đề nghị cấp thị thực;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.3.4    Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động
•    Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.4.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
4.4.1    Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
•    Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu đối với chủ sở hữu mới và người đại diện theo pháp luật mới.
4.4.2    Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú
•    Hộ chiếu;
•    02 Ảnh 3*4 chụp nền trắng (Ảnh chụp trong vòng 06 tháng);
•    Giấy phép lao động (Bản gốc);
•    Công văn xin thị thực (Nếu có);
4.4.3    Thủ tục xin cấp Visa (Thị thực)
•    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
•    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
•    Bản sao chứng thực đăng ký mẫu dấu (Nếu có).
4.4.4    Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động
•    Lý lịch tư pháp của người nước ngoài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nới người nước ngoài cư trú cấp;
•    Lý lịch tư pháp tại Việt Nam (Trong trường hợp đã cư trú lại Việt Nam trên 06 tháng);
•    Giấy khám sức khỏe;
•    Bằng đại học;
•    Ảnh 3x4.
4.4.5     Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu (Nếu có).
4.5.    Thời gian thực hiện
(1)    Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(2)    Soạn thảo hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(3)    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Visa (Thị thực) trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(4)    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(5)    Thời gian thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
(6)    Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú là 05 ngày làm việc;
(7)    Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Visa là 05 ngày làm việc;
(8)    Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động là 07 ngày làm việc.
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.