Tư vấn bổ sung mục tiêu ngành nghề kinh doanh mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

17 /032018

Tư vấn bổ sung mục tiêu ngành nghề kinh doanh mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

Thư tư vấn: 2024.03.28/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về việc bổ sung hoạt động thương mại (xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) cho doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài.
Hà Nội, ngày 28 tháng031 năm 2024
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Sảnh C, Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách Hàng

Gửi bằng thư điện tử

Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn về việc bổ sung hoạt động thương mại (xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) cho doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng Thư tư vấn và đề xuất dịch vụ tư vấn sau:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Tư vấn về việc bổ sung hoạt động thương mại (xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) cho doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài, quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết để thực hiện.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU
(1)    Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO.
(2)    Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(4)    Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
(5)    Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2017;
(6)    Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(7)    Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021, về đăng ký doanh nghiệp;
(8)    Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(9)    Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
(10)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013, công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(11)    Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015, quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN

>> THAM KHẢO BẢY ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
3.1    Về ngành nghề bổ sung
- Theo cam kết WTO của Việt Nam quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ đã được Việt Nam cam kết trong biểu dịch vụ WTO, cụ thể dịch vụ phân phối bán buôn, bán lẻ (Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121), Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) hiện không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. 
- Theo quy định nghị định 09/2018/NĐ-CP khái niệm về nhập khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ được hiểu như sau: 
+ Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
+ Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.
+ Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
+ Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

- Theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn các sản phẩm không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh;
- Đối với hoạt động phân phối bán lẻ theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép phép kinh doanh.
- Theo Khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, và khu kinh tế quy định: “Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.”
Như vậy, từ những phân tích trên doanh nghiệp chế xuất muốn kinh doanh ngành nghề kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối thì chọn một trong hai phương án:
- Phương án 1: Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa và xin cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam không thành lập chi nhánh.
- Phương án 2: Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa và thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất và chi nhánh xin cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có nhu cầu lập cơ sở bán lẻ).
3.2.     Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
3.2.1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
- Có đăng ký ngành nghề liên quan đến hoạt động bán lẻ hàng hóa. Trường hợp Quý Doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề liên quan đến hoạt động bán lẻ cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bổ sung mục tiêu dự án đầu tư (nếu có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
- Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
+ Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

3.2.2. Điều kiện cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
- Điều kiện Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất: 
+ Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ; 
+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; 
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý;

- Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất: 
+ Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì phải đáp ứng các điều kiện quy như lập cơ sở bán lẻ thứ nhất;
+ Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì ngoài các điều kiện cần đáp ứng như lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, còn phải đáp ứng thêm các tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế.

3.3        Về Trình tự thủ tục
3.3.1. Trình tự cho phương án 1
- Bước 1:  Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh;
- Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư;
- Bước 3: Thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề phân phối bán lẻ tại Sở Công thương.
3.3.2. Trình tự cho phương án 2
- Bước 1: Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh;
- Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư (đối với trường hợp có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
- Bước 3: Thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh ngoài khu chế xuất (đối với doanh nghiệp nằm trong Khu chế xuất);
- Bước 4: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ- thứ nhất (nếu Quý khách có nhu cầu).
* Lưu ý: Trong quá trình giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, Sở Công Thương sẽ tiến hành thủ tục lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc 

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến về bổ sung hoạt động thương mại (xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) cho doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài; quy định và điều kiện thực hiện thủ tục tại mục 3.3 theo phương án 01 hoặc 2;
- Soạn thảo hồ sơ thực hiện các thủ tục theo phương án 1 hoặc phương án 2 tại mục 3.3;
- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục theo phương án 1 hoặc phương án 2 tại mục 3.3;
- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
4.2.    Tài liệu khách hàng cung cấp
a)    Hồ sơ bổ sung ngành nghề, mục tiêu dự án và cấp đổi GCN đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
- Bản sao tất cả các Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp;
- Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất;
- Tài liệu, giấy tờ khác theo quy định.
b)    Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh (nếu có)
- Bản sao chứng thực CMND,CCCD, hộ chiếu người đứng đầu chi nhánh;
- Hợp đồng thuê địa điểm, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến địa điểm thuê.
c)    Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
- Bảng khai thông tin về mặt hàng bán lẻ;
- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất (đối với doanh nghiệp đã thành lập từ 01 năm trở lên) hoặc tài liệu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ góp vốn;
- Hợp đồng thuê địa điểm, Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến địa điểm thuê làm cơ sở bán lẻ.
4.3.    Thời gian và phí dịch vụ thực hiện dịch vụ pháp lý

STT

Công việc

Kết quả

Phí dịch vụ IPIC

Thời gian soạn thảo

Thời gian thực hiện

1

Đại diện Khách hàng thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh (nếu theo phương án 2)

Văn bản xác nhận của Phòng ĐKKD;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (nếu theo phương án 2)

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

3 ngày làm việc hoặc 6 ngày làm việc (nếu theo phương án 2)

2

Đại diện Khách hàng thực hiện điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15 ngày làm việc

3

Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh;

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất (nếu có Quý khách có nhu cầu)

Giấy phép kinh doanh;

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

 

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

28 ngày làm việc (Giấy phép kinh doanh)

45 ngày làm việc (Giấy phép lập cơ sở bán lẻ).

•    Lộ trình thanh toán:
- Thanh toán Lần 1: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
- Thanh toán Lần 2: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc;
•    Lưu ý: 
- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồ sơ có thể phải xử lý qua dịch vụ hành chính công nên thời gian xử lý có thể bị kéo dài hơn;
- Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT; Phí dịch thuật, công chứng (nếu có);
- Phí dịch vụ có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng (nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Luật sư
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức    

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.