Tư vấn bổ sung mục tiêu dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư.

07 /042017

Tư vấn bổ sung mục tiêu dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư.

Thư tư vấn: 02170317/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn bổ sung mục tiêu dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư.

________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn– Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
   Gửi bằng thư điện tử
__________________________________________________________________________
XÉT RẰNG
Nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký thực hiện dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp có địa điểm thực hiện dự án tại Bắc Ninh.
Nhà đầu tư muốn bổ sung mục tiêu dự án, cụ thể là bổ sung mục tiêu phân phối; chuyển địa điểm thực hiện dự án, trụ sở doanh nghiệp từ Bắc Ninh về tỉnh Hải Dương. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc bổ sung mục tiêu dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án;
-    Quy định pháp lý và hồ sơ cần thiết thực hiện thủ tục hành chính có liên quan.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
(2)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(4)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
(5)    Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(6)    Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
(7)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP tư vấn như sau: 
3.1.    Liên quan bổ sung mục tiêu phân phối, mua bán hàng hóa:
-    Mục tiêu kinh doanh phân phối, mua bán hàng hóa, kinh doanh xuất nhập khẩu đã được cam kết trong WTO của Việt Nam và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do vậy việc thực hiện phải được sự đồng ý của Bộ Công Thương.
-    Sản phẩm hàng hóa dứ kiến kinh doanh thực hiện quyền phân phối không thuộc Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền phân phối (quy định tại Phụ lục số 03, Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương) .
Theo như trao đổi nhà đầu tư muốn đăng ký bổ sung mục tiêu nhập khẩu, phân phối linh kiện điện tử do vậy phù hợp với cam kết WTO của Việt Nam, cũng như quy định về hàng hóa được phép phân phối của nhà đầu tư nước ngoài do vậy việc bổ sung mục tiêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật.
3.2     Liên quan đến chuyển đổi trụ sở doanh nghiệp, đồng thời chuyển đổi dự án từ tỉnh Bắc Ninh sang Hải Dương, chúng tôi tư vấn như sau.
-    Về trình tự tiến hành: Việc chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác tỉnh sẽ được thực hiện theo ba bước.
Bước 1: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
a.    Doanh nghiệp gửi văn thư cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để thông báo về việc di chuyển trụ sở.
b.    Thực hiện thanh huỷ hoá đơn (nếu có đăng ký sử dụng)
c.    Lập quyết toán thuế và thanh toán hết các khoản thuế còn phải nộp.
d.    Lấy giấy xác nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển mã số khỏi thành phố, sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến.
e.    Gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.
Nội dung thông báo bao gồm:
•    Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
•    Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
•    Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 
Bước 2. Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác tỉnh:
 Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh
•    Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên (Nếu là công ty TNHH) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
•    Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty cổ phần); Hội đồng thành viên (Nếu là công ty TNHH) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
•    Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
•    Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
•    Điều lệ, Điều lệ sửa đổi công ty đã sửa đổi (Trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh thành khác);
•    Danh sách đại hội đồng cổ đông/danh sách thành viên (Trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh thành khác).
Bứơc 3. Thực hiện việc đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư hoặc đăng ký mới dự án đầu tư.
Do Luật đầu tư chứa quy định rõ ràng về việc chuyển dự án đầu tư khác tỉnh nên thực tế áp dụng đối với trường hợp này tùy theo từng địa phương và quan điểm của chuyên viên có thể áp dụng một trong hai cách thức sau.
-    Phương án 1: Thực hiện điều chỉnh địa điểm từ Bắc Ninh sang Hải Dương. Phương án này có hạn chế pháp luật quy định chưa cụ thể về việc cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư và  cơ quan thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có nhất thiết phải là một chủ thể. Hiện nay có hai cách hiểu, chách hiểu thứ nhất Cơ quan nào có thẩm quyền cấp thì có quyền cấp điều chỉnh và cách hiểu thứ hai là cơ quan nơi đặt trụ sở chính của dự án sẽ có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp mới mà không phụ thuộc vào cơ quan cấp giấy chứng nhận lần đầu. Nếu theo cách hiểu thứ nhất thì không thể theo phương án điều chỉnh được, còn cách hiểu thứ hai sẽ điều chỉnh được dự án. Hiện cách hiểu thứ hai là phù hợp với Luật đầu tư năm 2014, tuy nhiên trong thực tiễn vẫn có địa  phương chỉ muốn áp dụng theo cách hiểu thứ nhất. Là luật sư chúng tôi khuyến khích khách hàng thực hiện theo phương án thứ 1.
a)    Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
-    Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
-    Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
-    Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
-    Giải liên quan đến việc điều chỉnh nội dung (nếu có).
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
-    Phương án 2: Trong trường hợp phương án thứ 1 không thực hiện được do trái quan điểm với cơ quan cấp phép như trình bày ở phương án 1, thì quý khách hàng nên thực hiện đăng ký dự án mới, lúc này chủ dự án mới chính là công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được chuyển trụ sở sang bên tỉnh Hải Dương. Nếu theo phương án này thì sẽ thuận lợi do chủ trương của địa phương muốn nhà đầu tư đăng ký mới hơn là cấp điều chỉnh, và một lợi thế nữa là việc đăng ký mới có thể điều chỉnh thời điểm dự án từ đầu mà không phụ thuộc vào thời điểm dự án đã đăng ký tại Bắc Ninh . Đối với phương án này sẽ phương án dự phòng và vẫn chuận bị hồ sơ để thực hiện nếu khi phương án 1 không thành công.
HỒ SƠ: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư;
-    Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP
Bước 4. Cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối:
Việc cấp giấy phép phấn phối thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Nhân dân tỉnh, trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép phải hỏi ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương. 
Lưu ý: Trên thực tế các tỉnh thường hỏi ý kiến bộ công thương ngay giai đoạn xin bổ sung mục tiêu giấy chứng nhận đầu tư. 
Hồ sơ thủ tục gồm:
-    Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu của Bộ Thương mại.
-    Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 4 Nghị định này.
-    Nội dung kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa dự kiến của doanh nghiệp.
-    Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc 

-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục:
-    Soạn thảo hồ sơ, văn bản liên quan thực hiện thủ tục tại các bước 1, 2, 3,4 của thư tư vấn.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!

Xem thêm một số bài viết của IPIC GROUP:

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài(Nhật Bản tại Việt Nam).

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng.

Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.