Thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư Hàn Quốc Tại Hải Phòng

29 /052017

Thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư Hàn Quốc Tại Hải Phòng

Thư tư vấn: 
V/v: Tư vấn thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại thành phố Hải Phòng.
___________________________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

                                                                                                         Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc  kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lữ hành tại Hải Phòng và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN

1. Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, cụ thể là kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại thành phố Hải Phòng;  
2. Thủ tục và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Luật Du lịch, số 44/2005/QH11;
(4)    Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
(5)    Nghị định 180/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
(6)    Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
(7)    Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(8)    Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
(9)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(10)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, cũng như kinh nghiệm tư vấn của chúng tôi tại địa bàn Hải Phòng ,IPIC  đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
Theo biểu cam kết WTO, đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành thì nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp liên doanh  với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài. 
Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam. Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế,  Quý Khách hàng cần đáp ứng những điều kiện cụ thể sau
1.    Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

1.1    Điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
     Khi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cần xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế . Việc cấp giấy phép lữ hành quốc tế khi đảm bảo điều kiện sau: 
•    Có phương án kinh doanh lữ hành; Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định, bao gồm:
-    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
-    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
-    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
•    Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.  Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
-    Quản lý hoạt động lữ hành;
-    Hướng dẫn du lịch;
-    Quảng bá, xúc tiến du lịch; 
-    Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
-    Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.
•    Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
•    Có tiền k‎ý quỹ. 
Ngày 14/11/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Theo nội dung của văn bản này, tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
        Tiền ký quỹ:
Quý khách hàng kinh doanh lữ hành quốc tế phải bắt buộc thực hiện ký quỹ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
-    Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ;
-    Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:
a) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
b) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
** Lưu ý:
          Quý Khách hàng phải thực hiện việc ký quỹ khi hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật. Nếu Quý Khách hàng không hoạt động đúng trong giấy phép lữ hành đã đăng ký thì có thể chịu mức xử phạt hành chính trong khoảng từ 60 triệu đến 80 triệu  hoặc bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã đăng ký do cơ quan có thẩm quyền áp dụng.
2. Trình tự, thủ tục hồ sơ cần thiết đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp liên doanh
          Về thủ tục quý khách hàng phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định 118 hướng dẫn Luật đầu tư năm 2014, sau khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư xong quý khách hàng tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
    Về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc, và  thủ tục đăng ký kinh doanh là 3 ngày làm việc.
    Về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng có địa chỉ Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng -quận Hồng Bàng- Thành phố Hải Phòng và thủ tục đăng ký doanh nghiệp quý khách hàng làm việc với phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng.

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh vốn đầu tư Hàn Quốc khi đủ các điều kiện nói trên được thực hiện qua các bước như sau:
Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước nước ngoài trước khi thành lập công ty thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Dịch vụ lữ hành là hoạt động đã được cam kết trong WTO, do đó Quý Khách hàng có thể thành lập doanh nghiệp liên doanh kinh doanh trong ngành, nghề này.
Bước 2: Đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bứớc 3: Xin cấp giấy phép lữ hành 
IV . DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP

1.    Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
-          Cụ thể:
 -       Hồ sơ xin Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 
•    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
•    Đề xuất dự án đầu tư;
•    Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC 
-        Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
•    Sau khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nêu trên thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
-      Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
•    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
•     Điều lệ Công ty;
•    Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
•    Giấy ủy quyền cho IPIC;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
-    Hồ sơ xin  cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
•    Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
•    Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
•    Chương trình du lịch cho khách quốc tế,
•    Giấy ủy quyền cho IPIC;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
-     Hồ sơ đăng ký  sàn giao dịch điện tử ( Nếu Quý Khách hàng chọn hình thức này)bao gồm:
•    Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
•    Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
•    Đề án cung cấp dịch vụ;

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
(1)    Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
(2)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự kiến  là 20 ngày làm việc
(3)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự kiến là 03 ngày làm việc.
(4)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế dự kiến là 20 ngày làm việc;
   Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!
IPIC LAW
Nguyễn Quỳnh.

Tham khảo một số thư tư vấn tương tự:

Tư vấn về việc thành lập một Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tư vấn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho thuê xe nâng có người vận hành

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại bất động sản vào đăng ký kinh doanh

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.