Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán các phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác.

29 /092016

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán các phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác.

Thư tư vấn: 220916/ Letter-Ipic

V/v: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán các phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác.Quyền nhập khẩu và phân phối nguyên liệu tấm cao su.

______________________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội

Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

      Gửi bằng thư điện tử

___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

Trên cơ sở trao đổi với Quý khách hàng qua điện thoại vào ngày 22 tháng 9 vừa rồi và tờ khai yêu cầu tư vấn, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có mong muốn chúng tôi tư vấn về các vấn đề sau:

1. Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa. Cụ thể là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối( không thành lập cơ sở bán lẻ) các phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác. Quyền nhập khẩu và phân phối nguyên liệu cao su tấm.

2. Trình tự thực hiện, hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nói trên.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

3. Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4.Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5.Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

6. Thông tư 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

7.Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

8. Quyết định số 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu;

9. Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

3.1Nội dung tư vấn

3.1.1 Về vấn đề yêu cầu tư vấn (1) về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa. Theo quy định của Thông tư 34/2013/TT-BCT, biểu mẫu cam kết dịch vụ WTO thì các sản phẩm (Phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác,tấm cao su) không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu.

Do vậy công ty của Quý khách hàng có thể thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối (Không thành lập cơ sở bán lẻ) các phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác và có thể thực hiện việc nhập khẩu,phân phối nguyên liệu tấm cao su.

3.1.2 Về vấn đề yêu cầu tư vấn (2) về trình tự thực hiện, hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo mục 3.2 dưới đây.

  Lưu ý : Về vốn đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư, việc bổ sung mục tiêu dự án đầu tư không làm ảnh hưởng đến dự án đã đăng ký, mặc dù không có bất kỳ quy định pháp luật nào bắt buộc nhà đầu tư phải bổ sung bao nhiêu vốn cho phù hợp với mục tiêu đăng ký mới, tuy nhiên tùy vào mục tiêu dự án mới nhà đầu tư tiến hành bổ sung phù hợp để cơ quan nhà nước xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới đối với các mục tiêu mới bổ sung. Trong trường hợp này theo như kinh nghiệm của chúng tôi nhà đầu tư nên bổ sung thêm vốn đầu tư, điều này sẽ thuận lợi hơn trong quá trình nhà đầu tư tiến hành việc bổ sung thêm những mục tiêu mới

    3.2 Trình tự thực hiện

Trên cơ sở giấy chứng nhận đầu tư mà Quý khách hàng gửi thì công ty Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư trước khi bổ sung mục tiêu hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối các phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác,nguyên liệu tấm cao su  trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1:  Tách giấy chứng nhận đầu tư và bổ sung ngành, nghề xuất khẩu, nhập khẩu,phân phối các mặt hàng( phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác,nguyên liệu tấm cao su) trong nội dung đăng ký doanh nghiệp.( Lưu ý: Do hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện cho nên việc bổ sung ngành,nghề này vào nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể không thực hiện được tại bước 1 do quan điểm giải quyết khác nhau giữa các cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, sẽ được thực hiện ở bước 3).

Bước 2:  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và bổ sung mục tiêu dự án liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,phân phối các mặt hàng( phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác,nguyên liệu tấm cao su)

Bước 3. Bổ sung ngành, nghề xuất khẩu, nhập khẩu,phân phối các mặt hàng( phụ tùng, ống, roong bằng cao su và nhựa cho ô tô, xe gắn máy và cho các ngành khác,nguyên liệu tấm cao su) trong nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3.3  Hồ sơ cần thiết để thực hiện

3.3.1 Hồ sơ cần thiết để thực hiện Bước 1 :

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp :

  +  Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

  + Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung,thay đổi ngành nghề kinh doanh.

3.3.2. Hồ sơ cần thiết để thực hiện Bước 2 :

   Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d) Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ;

3.3.3   Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:

- Soạn thảo hồ sơ tại mục 3.3

 - Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP..

3.4 Thời gian thực hiện

(1)Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục 3.4 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 3.3;

(2)Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 25 ngày làm việc;

(3)Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã điều chỉnh là 03 ngày làm việc;

(4)Thời gian đăng công bố thông tin doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh

-Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh;

-Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh ;

- Đại diện Quý Khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên

- Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện trình tự thủ tục:

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư.;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh

Bước 3: Tiến hành đăng công bố thông tin về doanh nghiệp

4.3.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

03 bản sao chứng thực Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014 và năm 2015 của Công ty, đã được kiểm toán độc lập, quyết định phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư;

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng về năng lực tài chính của công ty để triển khai mục tiêu mới của dự án.

Các tài liệu liên quan đến kinh nghiệm thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

Xác nhận kinh nghiệm hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

Bản giới thiệu về công ty với mục tiêu hoạt động về mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.