Tư vấn về việc xin quyết định chủ trương đầu tư cho dự án cấp bổ trợ nước nông nghiệp

06 /092016

Tư vấn về việc xin quyết định chủ trương đầu tư cho dự án cấp bổ trợ nước nông nghiệp

Thư tư vấn về việc xin quyết định chủ trương đầu tư cho dự án “Cấp bổ trợ nước nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các huyện ngoại thành Hà Nội ”.
___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email      : info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi  :    
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
      Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu xin quyết định chủ trương đầu tư cho dự án “Cấp bổ trợ nước nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các huyện ngoại thành Hà Nội ” và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến xin quyết định chủ trương đầu tư cho dự án “Cấp bổ trợ nước nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các huyện ngoại thành Hà Nội ” mà công ty đang có kế  hoạch thực hiện;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư.

II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
(2)    Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
(3)    Nghị định 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
(4)    Nghị định số Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.
(5)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(6)    Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu của Quý khách hàng cùng với kinh nghiệm của chúng tôi, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
1.    Phạm vi thẩm quyền
-    Qua tìm hiểu tờ trình về việc Xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Cấp bổ trợ nước nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các huyện ngoại thành Hà Nội ”, chúng tôi thấy tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 16.600 tỷ đồng. Như vậy, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. 
2.    Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
-    Để xin quyết định chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:
a)    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
b)    Bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;
c)    Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
d)    Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
e)    Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
f)    Hợp đồng BCC (nếu có).
g)    Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư;
h)    Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
i)    Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.
j)    Hợp đồng vay vốn.
-    Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung sau:
a)    Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;
b)    Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
c)    Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
d)    Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
-    Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
-    Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
-    Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung đã lấy ý kiến ở trên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
-    Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung sau:
a)    Nhà đầu tư thực hiện dự án;
b)    Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án;
c)    Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
d)    Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;
e)    Công nghệ áp dụng;
f)    Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);
g)    Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.
-    Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
3.    Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
-    Sau khi đã nhận được quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:
a)    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
b)    Bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;
c)    Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
d)    Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
e)    Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
f)    Hợp đồng BCC (nếu có).
-    Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để lấy ý kiến về các nội dung sau:
a)    Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất;
b)    Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);
c)    Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (trong trường hợp dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);
-    Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
-    Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung sau đây:
a)    Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);
b)    Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) đối với dự án đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
c)    Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).
-    Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
-    Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.
-    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư;
4.    Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư
-    Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
-    Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
-    Mức ký quỹ của dự án là 1%
-    Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.
5.    Quy trình thực hiện
-    Bước 1: Xin quyết định chủ trương đầu tư
-    Bước 2: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
IV.    ĐỀ XUẤT PHÍ LÀM VIỆC
-    Thủ tướng Chính phủ:
-    Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 
-    Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
-    Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội: 
-    Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội:
-    UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình: 

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng,
    IPIC GROUP
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.