Tư vấn về việc thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm tại Hải Dương

15 /062017

Tư vấn về việc thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm tại Hải Dương

Thư tư vấn: 
V/v: Tư vấn về việc thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm tại Hải Dương

__________________________________________________________________________
                                                                                       
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC– Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

                                                                                                                  Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC  xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi với Quý Khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm tại Hải Dương và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm tại Hải Dươnbg;
-    Thủ tục pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012;
(3)    Luật Giáo dục nghề nghiệp Số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
(4)    Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
(5)    Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
(6)    Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của
(7)     Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và quy định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy dịnh điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu,cũng như kinh nghiệm của IPIC về lĩnh vực này tại Hải Dương, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
Để thực hiện việc thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm tại Hải Dương, Quý khách hàng cần thành lập công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh Giáo dục nghề nghiệp và ngành nghề liên quan đến hoạt động dịch vụ lao động và việc làm. Sau khi có ngành nghề nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách hàng sẽ thực hiện thành lập trung tâm đào tạo và tiến hành xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động phù hợp với nội dung hoạt động của trung tâm. 
Cụ thể như sau:
(1)    Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo kế toán tại Hải Dương:
Theo khoản 1 điều 19 Luật giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (cụ thể ở đây là cơ sở đào tạo kế toán) khi có đủ các điều kiện sau đây:
•    Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
•     Có đủ chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;
•    Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học;
•    Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;
•    Điều kiện  đối với Giám đốc trung tâm:
+Có phẩm chất, đạo đức tốt;
+Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với ngành nghề đào tạo;
+Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghề vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;
+Có đủ sức khỏe;
+Nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 05 năm.
•    Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.
-    Với các khóa học thực hành, người học được người đứng đầu doanh nghiệp, cấp chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ đào tạo phải ghi rõ nội dung đào tạo, thời gian khóa học.  
(2)     Về điều kiện hoạt động dịch vụ việc làm tại Hải Dương:
Hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.
Theo điều 8, điều 9, khoản 2 điều 10 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, cụ thể điều kiện để kinh doanh dịch vụ việc làm như sau:
- Công ty phải thực hiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;
- Về trụ sở của Công ty: Trụ sở của Công ty phải ổn định và có Hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên tại Hải Dương;
- Về bộ máy chuyên trách đề thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm: Bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
- Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ:
- Công ty phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính;
- Công ty được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc việc thành lập trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm tại Hải Dương;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy thành lập trung tâm đào tạo;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kế toán và dịch vụ việc làm;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo và giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
4.2.    Thực hiện trình tự thủ tục
-    Thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp và dịch vụ việc làm;
-    Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
4.3.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập
-    Đăng ký  ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
-    Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:
•    Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
•    Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng;
•    Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động;
-    Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:
       Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC;
•    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.
4.4.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    Chúng tôi sẽ gửi chi tiết tới Quý khách hàng trong từng bước thực hiện cụ thể.
4.5.    Thời gian thực hiện
(1)    Thời gian thực hiện đăng ký, thành lập doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
(2)     Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(3)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp dự kiến là 15 ngày làm việc kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
(4)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm dự kiến là 15 ngày làm việc;
(5)    
   Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng,
IPIC LAW
Nguyễn Quỳnh.

Xem thêm bài viết của IPIC

-Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty có vốn nước ngoài

bổ sung mục tiêu hoạt động trong giấy chứng nhận đầu tư

thành lập công ty dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài

đăng ký góp vốn mua cổ phần

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.