Tư vấn về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xoa bóp (massage).

07 /122017

Tư vấn về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xoa bóp (massage).

Thư tư vấn: 12012022/Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về việc đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xoa bóp (massage).
_________________________________________________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tầng 8, Tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (028) 35127 666   
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách hàng
      Gửi bằng thư điện tử
_________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi cùng Quý Khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng muốn kinh doanh hoạt động massage tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và muốn được chúng tôi tư vấn về các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến trình tự, thủ tục liên quan đến vấn đề nêu trên.
Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xoa bóp (massage) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý về vấn đề này. Sau đây, IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng ý kiến tư vấn sơ bộ với nội dung như sau:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Tư vấn về trình tự, thủ tục kinh doanh hoạt động massage tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
(1)    Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO.
(2)    Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản (BIT-2003) ngày 14/11/2003;
(3)    Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (EPA – 2008) ngày 25/12/2008;
(4)    Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
(5)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
(6)    Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(7)    Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021, về đăng ký doanh nghiệp;
(8)    Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
(9)    Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1.    Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh mà quý khách hàng dự kiến hoạt động không được quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Tuy nhiên, dịch vụ xoa bóp (massage) không thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Điều 15 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cụ thể, dịch vụ xoa bóp (massage) đều không thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP do đó nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. 
3.2.    Điều kiện kinh doanh
a)    Điều kiện về an ninh trật tự
Theo Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự, bao gồm:
-    Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
-    Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Đối với người Việt Nam:
-    Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
-    Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.
-    Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
Ngoài ra, cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
b)    Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp trong quá trình hoạt động
-    Bố trí nơi cất giữ, bảo quản an toàn tư trang, tài sản của khách;
-    Bố trí phòng nam riêng và nữ riêng khi thực hiện dịch vụ xoa bóp;
-    Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự;
-    Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh;
-    Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
-    Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
-    Phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về các biểu hiện nghi vấn hoặc vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh;
-    Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an;
-    Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
-    Chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ;
-    Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:
+    Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;
+    Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
+    Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);
+    Sơ đồ khu vực kinh doanh.
-    Tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền;
-    Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh biết, trong đó nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động;
-    Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo mẫu thống nhất của Bộ Công an.
Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 5 – Điều 3, điểm a – Khoản 3 – Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh xoa bóp thuộc ngành nghề phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và thực hiện việc thông báo mất, cấp lại, cấp đổi theo đúng quy định pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.
3.3.    Về loại hình thức đầu tư: 
Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Pháp luật không hạn chế về loại hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
Theo đó, Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 27 - Luật Đầu tư 2020.
Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên tự thỏa thuận.
3.4.    Về điều kiện mức vốn tối thiểu:
Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư nước ngoài phải có khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ xoa bóp. Tuy nhiên, Quý khách hàng cần đáp ứng phù hợp với quy mô, kế hoạch phát triển tại Việt Nam của nhà đầu tư. 
3.5.    Trình tự, thủ tục:
-    Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh đặt làm trung tâm xoa bóp;
-    Bước 2: Soạn thảo hợp đồng BCC;
-    Bước 3: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Bước 4: Thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện kinh doanh- xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi dịch vụ
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh và hoạt động kinh doanh dịch vụ massage;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh;
-    Soạn thảo hợp đồng BCC;
-    Soạn thảo hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ cho các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký hoạt động chi nhánh, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên
4.2.    Tài liệu khách hàng cần cung cấp
a)    Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Theo thông tin mà Quý khách hàng cung cấp, thì IPIC hiểu rằng, nhà đầu tư đến từ Nhật Bản nêu trên là cá nhân, nên nhà đầu tư nước ngoài cần cung cấp các tài liệu sau: 
-    Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư;
-    Bản sao xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính;
-    Bản sao chứng thực hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.
b)    Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh
-    Bản sao chứng thực hộ chiếu/chứng minh nhân dân người đứng đầu chi nhánh;
-    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
c)    Hồ sơ cấp giấy chứng nhận  đủ điều kiện an ninh trật tự
-    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Văn bản xác nhận về điều kiện phòng cháy chữa cháy;
-    Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6cm) của người đứng đầu cơ sở (Có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký họ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý trực tiếp).
4.3.    Phí dịch vụ và thời gian thực hiện

STT

Công việc

Kết quả

Phí dịch vụ IPIC

Thời gian soạn thảo

Thời gian thực hiện

1

Soạn thảo hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

 

2

Đại diện Khách hàng xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15 ngày làm việc

3

Đại diện Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

 

05 ngày làm việc.

4

Đại diện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự:

Giấy đủ điều kiện an ninh trật tự.

07 ngày làm việc

•    Lộ trình thanh toán:
-    Thanh toán Lần 1: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
-    Thanh toán Lần 2: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc;
•    Lưu ý: 
-    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồ sơ có thể phải xử lý qua dịch vụ hành chính công nên thời gian xử lý có thể bị kéo dài hơn;
-    Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT; Phí dịch thuật, công chứng (nếu có);
-    Phí dịch vụ có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng (nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng./.


CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Luật sư
(Đã ký)
Nguyễn Trinh Đức    

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.