Tư vấn về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Hàn Quốc

15 /082016

Tư vấn về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Hàn Quốc

Thư tư vấn: 2024.20.05/ Letter-Ipic

Về việc: Tư vấn về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Hàn Quốc

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH Mộ thành viên 100% vốn Hàn Quốc “Dưới đây gọi tắt là Công ty”) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

 -Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đếnviệc chuyển nhượng vốn trong Công ty;

-Quy định pháp lý, trình tự, thủ tục thực hiện các công việc trên.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

(2) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

(3) Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

(4) Nghị định số 47/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

(5) Nghị định số 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký Doanh nghiệp;

(6) Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Trên nội dung yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP tư vấn như sau:

1.Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp:

- Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 thì Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó Công ty có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp thì Công ty có thể đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung về đăng ký kinh doanh, bao gồm: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Công ty; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức sở hữu; Vốn điều lệ.

2.Về việc chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài:

- Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình tại Công ty cho một cá nhân quốc tịch Việt Nam. Theo đó, Công ty sẽ trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Việt Nam;

-Theo quy định của pháp luật đầu tư thì nhà đầu tư trong nước không cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài sang nhà đầu tư trong nước thì nhà đầu tư trong nước không cần thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.Về việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

- Hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tư 2014, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn, Công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Đồng thời, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, Công ty sẽ thành công ty 100% vốn trong nước nên cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại của Công ty.

IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1.Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến chuyển nhượng vốn trong Công ty;

- Soạn thảo hồ sơ bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển nhượng vốn;

- Soạn thảo hồ sơ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ thông báo thay đổi mẫu con dấu;

- Soạn thảo hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;

- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, làm dấu, thông báo thay đổi mẫu dấu;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

2.Thực hiện trình tự, thủ tục:

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp và chuyển nhượng vốn trong Công ty;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

3.Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:

Hồ sơ bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng vốn trong Công ty:

- Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

- Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn;

- Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng vốn;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).

Hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

- Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).

4.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

- 02 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- 02 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- 02 bản sao chứng thực CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu của người nhận chuyển nhượng;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5.Thời gian thực hiện

-Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

-Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

-Thời gian thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư là 15 ngày làm việc.

-Lưu ý:

•Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

•Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Tham khảo:

Tư vấn về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên Công ty 100% vốn Hàn Quốc.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối phối thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp

Tư vấn về việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần của Công ty Việt Nam hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Tư vấn về việc nhà đầu tư Hàn Quốc mua lại cổ phần của công ty Việt Nam hoạt động trong ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Tư vấn về việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần của Công ty Việt Nam hoạt động ngành nghề may mặc.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.