Tư vấn thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp 100% vốn nước ngoài

15 /082016

Tư vấn thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp 100% vốn nước ngoài

Thư tư vấn: /Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài phân phối sản phẩm là thực phẩm chức năng.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Ông đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông đang có nhu cầu thành lập một doanh nghiệp phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng theo hình thức bán hàng đa cấp và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN:

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo hình thức bán hàng đa cấp phân phối sản phẩmlà thực phẩm chức năng;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

(1) Luật Đầu tư số 59/2005/QH11ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội;

(2) Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Đầu tư;

(3) Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

(4) Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

(5) Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

(6) Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

(7) Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động bán hàng đa cấp.

>>> Tham khảo : thủ tục mở trường mầm non quốc tế

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra nhận định như sau:

3.1 Về lĩnh vực đầu tư

- Theo quy định của pháp luật đầu tư, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 24/2014/TT-BCT của Bộ Công thương thì Nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Như vậy, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Sau khi Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành hoạt động kinh doanh.

3.2 Về hàng hóa kinh doanh

- Căn cứ Điều 4 Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì sản phẩm thực phẩm chức năng mà doanh nghiệp dự định kinh doanh là hàng hóa được phép kinh doanh.Đồng thời căn cứ quy định của pháp luật an toàn thực phẩm thì hàng hóa là thực phẩm chức năng cần phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy trước khi nhập khẩu và đưa ra lưu thông trên thị trường.

3.3 Về vốn đầu tư

- Về vốn pháp định: Đầu tư thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp là lĩnh vực đầu tư yêu cầu vốn pháp định. Căn cứ Điều 8 Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì nhà đầu tư cần đăng ký vốn pháp định là 10 tỷ đồng;

- Về vốn đầu tư: nhà đầu tư cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư nhưng không được thấp hơn mức vốn pháp định là 10 tỷ đồng.

3.4 Về tiền ký quỹ

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lưu ý:

- Việc ký quỹ được thực hiện sau khi đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Doanh nghiệp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

3.5 Điều kiện về nhà đầu tư

- Căn cứ Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì Nhà đầu tư phải thuộc lãnh thổ đã gia nhập WTO;

- Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp;

- Nhà đầu tư phải có năng lực tài chính đáp ứng đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý:

- Theo kinh nghiệm của chúng tôi đối với dự án đầu tư này thì nhà đầu tư phải đáp ứng vốn đầu tư tối thiểu là 1,000,000 USD (Một triệu đô la Mỹ);

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân phải chứng minh có kinh nghiệm trong hoạt động phân phối theo hình thức bán hàng đa cấp qua Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác với một doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

>>> Tham khảo : thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

4.1 Trình tự thủ tục:

a) Trình tự thủ tục

Bước 1:

- Đăng ký thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các Bộ ban ngành liên quan;

- Tiến hành thủ tục khắc dấu pháp nhân và đăng ký mã số thuế, đăng công báo về thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp;

- Danh sách thành viên (Nếu có đối với công ty TNHH 2 TV trở lên hoặc công ty cổ phần); hoặc danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên;

- Giải trình khả năng tài chính, năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư;

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật;

- Quyết định ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư;

- Giấy ủy Quyền cho Công ty Luật TNHH IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

- Chương trình đào tạo cơ bản và chương trình trả thưởng cho người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp;

- Quy tắc hoạt động của doanh nghiệp;

4.2 Tài liệu nhà đầu tư cung cấp:

a) Hồ sơ của nhà đầu tư

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự điều lệ hoạt động của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính có kiểm toán hai năm liên tiếp gần nhất của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- Bản sao có công chứng hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác với một doanh nghiệp bán hàng đa cấp (nếu nhà đầu tư là cá nhân);

- 03 bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc bản sao có công chứng hộ chiếu của những người sau: thành viên (đối với công ty TNHH), cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);

- 03 bản giới thiệu năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư tự lập và dịch sang tiếng Việt;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn pháp định là 10 tỷ đồng);

Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đầu tư vào dự án này, Nhà đầu tư phải cung cấp đầy đủ xác nhận số dư tài khoản của từng nhà đầu tư theo đúng tỷ lệ góp vốn và tổng số dư tài khoản đó không được thấp hơn 10 tỷ đồng.

- 03 bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- 03 bản tài liệu liên quan đến công dụng, cách sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa;

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án.

b) Hồ sơ bên cho thuê địa điểm phải cung cấp

- 03 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (Trong trường hợp bên cho thuê chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt buộc bên cho thuê phải cam kết là đất đủ điều kiện cho thuê);

- 03 bản sao chứng nhận Giấy chứng nhận đầu tư (Có ngành nghề kinh doanh Bất động sản);

- 03 bản sao chứng thực Giấy phép xây dựng;

- 03 bản vẽ mặt bằng cho thuê (nếu có).

4.3 Thời gian thực hiện.

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 4.1 thư tư vấn này trong thời gian 06 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.2 của thư tư vấn này;

- Thời gian xin thẩm tra cấp Giấy chứng nhập đầu tư dự kiến trong vòng 60 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Thời gian tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân và xin cấp mã số thuế là 10 ngày làm việc;

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là 45 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ tại Cục Quản lý cạnh tranh.

Lưu ý: Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của chúng để Ông xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Ông vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác với Ông!

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Mua lại cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.