Tư vấn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản

10 /112021

Tư vấn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản

Thư tư vấn: 2024.03.06/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản. 
Download Thư tư vấn (Song ngữ)
_________________________________________________________
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC

Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886

Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Sảnh C, Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666

Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách hàng
      Gửi bằng thư điện tử
_________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng Thư tư vấn và đề xuất dịch vụ tư vấn sau:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Tư vấn thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản và quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết các dịch vụ trên.


II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
(1)    Biểu cam kết dịch của Việt Nam tham gia WTO;
(2)    Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
(4)    Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019;
(5)    Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 26 tháng 03 năm 2021, hướng dẫn Luật Đầu tư;
(6)    Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 01 tháng 04 năm 2021, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
(7)    Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 04 tháng 01 năm 2021, về đăng ký doanh nghiệp;
(8)    Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 21 tháng 04 năm 2017, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
(9)    Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15 tháng 01 năm 2013, quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
(10)    Các văn bản pháp lý có liên quan khác.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1.    Về ngành nghề đăng ký đầu tư
Hiện nay, đối với lĩnh vực kinh doanh “Tư vấn du học” được Việt Nam cam kết tại Biểu Cam kết thương mại và dịch vụ WTO như sau:
“Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh. Cho phép phía nước ngoài sở hữu đa số vốn trong liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009 sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập: không hạn chế”.
Đồng thời, ngành, nghề “tư vấn du học” không thuộc ngành, nghề bị cấm hay hạn chế đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài  khi đầu tư vào Việt Nam. Hơn nữa, cam kết song phương giữa Việt Nam và nước ngoài không có sự hạn chế, hoặc phân biệt nào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề “tư vấn du học”.
3.2.    Điều kiện đầu tư, kinh doanh
Pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư Nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực “tư vấn du học”.
Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP, “Tư vấn du học” là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trước khi hoạt động ngành nghề này. Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020, thì doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Theo đó, tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:  Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên, Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.3.    Công ty hoạt động tư vấn du học có được phép đào tạo ngoại ngữ cho khách hàng tư vấn du học?
Theo quan điểm của Công ty Luật IPIC thì Công ty tư vấn du học được phép dạy ngoại ngữ cho khách hàng không thu phí như là một phương pháp bồi dưỡng kỹ năng cho Học sinh du học (tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ). Tuy nhiên, Giáo viên dạy ngoại ngữ cần phải đáp ứng yêu cầu về trìn độ dạy ngoại ngữ và cơ sở vật chất phòng học và các thiết bị dạy học phải đảm bảo việc học cho các học viên đi du học.
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ thì Dịch vụ tư vấn du học là các hoạt động: Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài; tổ chức tuyển sinh du học; tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học; tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài khi người học được cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tiếp nhận; theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Công ty hoạt động có giấy phép tư vấn du học đào tạo ngoại ngữ cho khách hàng tư vấn du học (không thu phí đào tạo ngoại ngữ) là hoạt động mà pháp luật không cấm.
Hơn nữa, tại Khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP có quy định các hoạt động trong kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, trong đó bao gồm:
-    Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
-    Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
-    Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
-    Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
-    Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
-    Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Đào tạo ngoại ngữ cho khách hàng tư vấn du học (không thu phí đào tạo ngoại ngữ thuộc trường hợp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Hơn hết, giao tiếp ngoại ngữ là một trong những kỹ năng thiết yếu cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập. Đồng thời từ các căn cứ pháp lý được nêu trên là cơ sở hợp pháp để Công ty hoạt động có giấy phép tư vấn du học có được phép đào tạo ngoại ngữ cho khách hàng tư vấn du học (không thu phí đào tạo ngoại ngữ).
3.4.    Quy trình thực hiện
- Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bước 3: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc 
- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thanh lập Công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 100% vốn đầu tư Nhật Bản; điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học;
- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp các Giấy phép trên;
- Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
4.2.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
4.2.1.    Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 
- Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng Giấy phép thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Bản sao dịch công chứng một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; xác nhận số dư tài khoản phù hợp số vốn cam kết góp của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Bản sao chứng thực hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư, Xác nhận ngành nghề của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẻ mặt bằng cho thuê (Tùy thuộc vào địa điểm thuê);
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của:
+ Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư là tổ chức;
+ Người đại diện theo pháp luật Công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam;
+ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà đầu tư là là tổ chức.

4.2.2.    Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành viên góp vốn/chủ sở hữu là cá nhân; 
- Bản sao chứng thực Bản hợp pháp hóa lãnh sự, nộp kèm dịch công chứng Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với chủ sở hữu là tổ chức;
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật Công ty và Người đại diện quản lý phần vốn góp của thành viên/chủ sở hữu là tổ chức.
4.2.3.    Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kết quả bước 1 và 2);
- Hồ sơ nhân viên trực tiếp tư vấn du học:
+ Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu của nhân viên trực tiếp tư vấn du học;
+ Bản sao Hợp đồng lao động nhân viên trực tiếp tư vấn du học;
+ Bản sao chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
+ Bản sao chứng thực chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;
+ Bản sao chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3.    Thời gian và phí dịch vụ thực hiện dịch vụ pháp lý

STT

Công việc

Kết quả

Thời gian soạn thảo

Thời gian thực hiện

1

Đại diện Khách hàng đăng ký đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

03 ngày làm việc

15 ngày làm việc

 

2

Đại diện Khách hàng đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

05 ngày làm việc

3

Đại diện Khách hàng xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học.

Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học.

05 ngày làm việc

20 ngày làm việc

•    Lộ trình thanh toán:
- Thanh toán Lần 1: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
- Thanh toán Lần 2: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc;
•    Lưu ý: 
- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồ sơ có thể phải xử lý qua dịch vụ hành chính công nên thời gian xử lý có thể bị kéo dài hơn;
- Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT; Phí dịch thuật, công chứng (nếu có);
- Phí dịch vụ có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng (nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Download Thư tư vấn (Song ngữ)

Trân trọng./.
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Luật sư
(Đã ký)
Nguyễn Trinh Đức    

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.