Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

Thư tư vấn: 011015/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa;

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập công ty xuất nhập khẩu

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Quý khách hàng có thể thực hiện đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo hai loại hình sau:

(1) Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn trở lên:

Nếu thực hiện đầu tư thành lập công ty trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện những trình tự thủ tuc sau:

- Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Công ty 100% vốn Việt Nam hoặc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tỉ lệ vốn là 49%:

Nếu thực hiện đầu tư thành lập công ty trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn / mua cổ phần hoặc phần vốn góp vào Công ty với tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 49%.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa;

- Soạn thảo hồ sơ theo mục 4.2. (2) dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo mục 4.2.(2);

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo mục 4.2.(2);

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo mục 4.2.(2).

4.2 Thực hiện trình tự thủ tục

(1) Các trường hợp thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

a) Trường hợp 1: Nếu đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% trở lên:

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Trường hợp 2: Nếu đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn trong nước, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn / mua cổ phần / phần vốn góp với tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 49%:

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bước 2: Tiến hành thực hiện thủ tục góp vốn / mua cổ phần / phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty với tỷ lệ vốn mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 49%.

(2) Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

a) Trường hợp 1:

* Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

* Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

b) Trường hợp 2:

* Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

* Tiến hành thực hiện thủ tục góp vốn / mua cổ phần / phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài vào công ty:

- Văn bản đăng ký góp vốn / mua cổ phần / phần vốn góp;

- Văn bản chấp thuận việc góp vốn / mua cổ phần / phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

- Giải trình về việc thỏa mãn điều kiện chuyển nhượng cổ phần / phần vốn góp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- 03 bản sao dịch, công chứng Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 03 bản sao dịch, công chứng báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục (2), khoản 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 5.2;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài là 15 ngày làm việc.

Lưu ý:

 - Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Nga) hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo

Tư vấn về việc nhà đầu tư nước ngoài (là các cá nhân Iraq) góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hoạt động nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn Hàn Quốc) hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối phối thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bảo trì, bảo dưỡng máy móc

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Đài Loan) nhập khẩu và phân phối bánh kẹo
Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối hoa  có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài 

Tư vấn thành lập công ty may có vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.