Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bảo trì, bảo dưỡng máy móc

15 /082016

Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bảo trì, bảo dưỡng máy móc

Thư tư vấn: 021115/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bảo trì, bảo dưỡng máy móc.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bảo trì, bảo dưỡng máy móc và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

- THAM KHẢO NHỮNG ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA

 

 

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG/BÀ

(1) Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bảo trì, bảo dưỡng máy móc.

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nói trên được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

(2) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

(3) Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

(4) Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (Cam kết WTO).

THAM KHẢO THƯ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Đối với hoạt động nhập khẩu, buôn bán máy móc và phụ kin đi kèm

Theo cam kết WTO của Việt Nam cùng với quy định của pháp luật chuyên ngành thì Nhà Đầu tư nước ngoài có quyền thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh. (nhà đầu tư phải cung cấp các danh mục máy móc thiết bị muốn nhập khẩu và phân phội tại Việt Nam).

2. Đối với hoạt động sữa chữa, bảo trì, bảo dưởng các sản phẩn trên

Theo cam kết Việt nam và WTO thì nhà đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài không được cung cấp dịch vụ sữa chữa, tuy nhiên doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có quyền cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành đối với các sản phẩm mà mình kinh doanh.

3. Đối với hoạt động làm thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu với hải quan

- Đây không phải là một ngành nghề kinh doanh mà là một hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong đó có chức năng phân phối và nhập khẩu thì doanh nghiệp hoàn toàn có quyền thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thông qua Hải quan việt Nam.

- Việc tiến hành cấp giấy phép kinh doanh và nhập khẩu, phân phối sẽ tiến hành theo thủ tục thẩm tra đầu tư và được sở công thương thành phố Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh.

4. Điều kiện về vốn pháp định

- Theo quy định của pháp Luật Việt Nam thì vốn Pháp định (Vốn do pháp luật quy định mà Doanh nghiệp phải đạt được khi kinh doanh trong lĩnh vực đó) chỉ áp dụng cho một số ngành nghề đặc thù đòi hỏi vốn đối ứng và để đảm bảo cho hoạt động an toàn của doanh nghiệp như hoạt động ngân hàng, kinh doanh bất động sản...

- Doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm trên không bắt buộc phải có vốn pháp định. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc có xác nhận số dư tài khoản ở ngân hàng nước ngoài hoặc trong nước. Việc đăng ký góp vốn và tiến độ góp vốn phải thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể là Công ty Cổ phần phải hoàn thiện phần vốn góp trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn phải góp đủ vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi khi được cấp phép đầu tư, nhà đầu tư nên chọn thời điểm góp vốn sớm hơn quy định của pháp luật. Điều đó cũng phù hợp với thực tế cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh.

>>> Tham khảo : Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty bất động sản

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân/Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) lý lịch tư pháp của nhà đầu tư;

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) điều lệ hoạt động của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- 03 bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc bản sao có công chứng hộ chiếu của những người sau: thành viên (đối với công ty TNHH), cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư;

- 03 bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Nhà đầu tư và người cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm (i) 03 bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư và hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên cho thuê; (ii) 03 bản sao (Công chứng) Giấy phép xây dựng của bên cho thuê; (iii) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ quy hoạch 1/500 tòa nhà cho thuê; (iv) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ tầng tòa nhà được thuê; (v) 03 bản sao (Công chứng) Chứng nhận phòng cháy chữa cháy của tòa nhà;

Note: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 (Năm) năm.

- Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 sẽ là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Nga) hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo

Tư vấn về việc nhà đầu tư nước ngoài (là các cá nhân Iraq) góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hoạt động nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn Hàn Quốc) hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối phối thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) thực hiện hoạt động nhập khẩu và phân phối bánh kẹo

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Đài Loan) nhập khẩu và phân phối bánh kẹo
Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối hoa  có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài 

Tư vấn về việc nhà đầu tư Hàn quốc mua lại vốn góp công ty việt nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.