Tư vấn thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học 100% vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Tư vấn thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 070416/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học 100% vốn đầu tư nước ngoài.

__________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có nhu cầu thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG/BÀ

- Các khía cạnh pháp lý trong vấn đề thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

1. Luật Giáo dục năm 2005;

2. Luật Giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

3. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

4. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

5. Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

6. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

7. Nghị định 124/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vức giáo dục;

8. Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

9. Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học;

10. Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Về lĩnh vực đầu tư

- Theo Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam thì hiện nay, Việt Nam đã mở cửa dịch vụ Giáo dục. Ông/Bà có thể đầu tư thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

- Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng quy định: Cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm trường phổ thông có nhiều cấp học) được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam, nhưng số học sinh Việt Nam ở trường tiểu học và trung học cơ sở không quá 10% tổng số học sinh của trường, ở trường trung học phổ thông không quá 20% tổng số học sinh của trường. (Khoản 1 Điều 24 Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập trường trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện 04 bước như sau:

Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Xin Giấy phép thành lập.

Bước 4: Xin Giấy phép hoạt động.

2. Về vốn đầu tư

Dự án đầu tư phải có suất đầu tư ít nht là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng.

3. Về địa điểm đầu tư (nơi đặt trụ sở của Trường)

- Nhà trường được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho học sinh đến nhà trường; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

- Độ dài đường đi của học sinh đến nhà trường: đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực ngoại thành, nông thôn không quá 1km; đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 02km.

- Diện tích khu đất xây dựng nhà trường gồm: diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi.

4. Về cơ sở vật chất, thiết bị

- Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng miền, với mức bình quân ít nhất là 06 m2/học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã và 10 m2/học sinh đối với khu vực nông thôn.

- Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/học sinh.

- Có sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện tích mặt bằng của trường.

- Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành.

- Bố trí công trình cần đảm bảo độc lập giữa khối lớp học với khối phục vụ; Đảm bảo an toàn và yêu cầu giáo dục; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng.

 5. Về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng chương trình giáo dục Việt Nam hoặc chương trình nước ngoài để giảng dạy nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng;

- Không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử;

- Không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

6. Về nhân lực:

- Giáo viên ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương đối với giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông;

- Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao;

- Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

7. Về tổ chức lớp học

- Số lượng giáo viên ít nhất phải đảm bảo tỷ lệ: 1,5 giáo viên/lớp đối với trường tiểu học; 1,95 giáo viên/lớp đối với trường trung học cơ sở và 2,25 giáo viên/lớp đối với trường trung học phổ thông;

- Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 30 học sinh lớp/đối với trường tiểu học; 35 học sinh/lớp đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tham khảo: Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP         

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động.

- Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 3.

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 2 dưới đây.

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Trình tự thủ tục

a. Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;   

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập;

Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động.

b. Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c. Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d. Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép thành lập

- Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

- Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

e. Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép hoạt động

- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục;

- Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình vay vốn, góp vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;

- Báo cáo giải trình về việc Trường đã đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

f. Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có)

3. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Hồ sơ nhân sự: Danh sách Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, kế toán trưởng, giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động được ký kết giữa Trường với từng người. Lưu ý gửi kèm hồ sơ cá nhân của những người này, bao gồm: Sơ yếu lý lịch có chứng thực hợp lệ/phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và (hoặc) văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đối với người lao động là người nước ngoài); Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hợp pháp; Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam; Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Do nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự; được dịch sang tiếng Việt Nam, bản dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam); Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với người lao động là người nước ngoài).

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính.

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh.

- Quy chế đào tạo.

- Quy mô đào tạo dự kiến khi thành lập Trường.

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan (phí phát triển trường,…).

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình đào tạo (nếu có).

- Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.

- Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định: Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu, lý lịch cá nhân, lý lịch tư pháp;

- Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở mục 2 sẽ là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép thành lập là 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian nhận Giấy phép hoạt động là 32 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

- Tư vấn thành lập nhà máy sản xuất giầy 100% vốn đầu tư Hồng Công.

- Tư vấn về việc thành lập công ty có vốn đầu tưu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc và giày dép tại Bắc Ninh.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vốn Hàn Quốc) hoạt động lĩnh vực nhập khẩu và phân phối linh kiện máy tính.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải hàng hoá.

- Tư vấn thành lập công ty vận tải hàng hóa bằng đường sắt có vốn đầu tư Nhật Bản

- Tư vấn về việc tăng vốn đầu tư Công ty 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên Công ty 100% vốn Hàn Quốc.

Tư vấn về việc gia hạn thời gian hoạt động dự án của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn Đài Loan).

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (vố đầu tư Đài Loan) kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

-  Tư vấn về việc nhà đầu tư là các cá nhân Iraq góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu quần áo, giày dép.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) kinh doanh dịch vụ kế toán.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.