Tư vấn thành lập nhà máy sản xuất giầy, linh kiện điện tử 100% vốn đầu tư Đài Loan

15 /082016

Tư vấn thành lập nhà máy sản xuất giầy, linh kiện điện tử 100% vốn đầu tư Đài Loan

Thư tư vấn: 0110/2014/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập nhà máy sản xuất giầy, linh kiện điện tử 100% vốn đầu tư Đài Loan.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Ông đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn “Thành lập nhà máy sản xuất giầy” của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông đang có nhu cầu thành lập một nhà máy sản xuất giày và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN:

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký dự án đầu tư thành lập nhà máy sản xuất giầy có 100% vốn đầu tư Đài Loan, địa điểm đầu tư tại Ninh Bình diện tích khoảng 5,9 ha.

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành nhà máy sản xuất giày được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

-  Nghị định 78/2015/NĐ –CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

>>> Tham khảo : Thành lập trường mầm non có yếu tố nước ngoài

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra nhận định như sau:

1. Về ngành nghề đầu tư

Theo quy định của pháp luật đầu tư thì thành lập nhà máy sản xuất giầy không thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện, không bị cấm đầu tư.

Do vậy, do vậy nhà đầu tư có thể thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đầu tư.

2. Về vốn đầu tư

Pháp luật đầu tư Việt Nam không quy định mức vốn mà nhà đầu tư phải có để tiến hành đầu tư, như vậy nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư để đảm bảo tiến trình đầu tư như kế hoạch.

3. Về địa điểm đầu tư:

Trên cơ sở nội dung làm việc tại Ninh Bình ngày …. tháng ….. năm 2015, và hồ sơ Đất đai của doanh nghiệp tư nhân A phương án tối ưu nhất là thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân A. Trên cơ sở đó, theo như phương án nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân A, hiện đất là đất thuê trả tiền một lần trong thời hạn 50 năm, mục đích sử dụng là đất Nông Nghiệp. Do vậy, theo nội dung hợp đồng thuê của doanh nghiệp tư nhân A với sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cùng với quy định của Pháp Luật Đất đai năm 2013 việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất buộc phải có sự chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Bình và Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

>>>Tham khảo : Mở nhà hàng có yếu tố nước ngoài

IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

1. Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu dưới đây.

2. Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục:

Bước 1. Nhà đầu tư và Doanh nghiệp tư nhân A phải tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trả tiền thuê đất một lần với doanh nghiệp tư nhân A;

Bước 2: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Bước 3. Tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoặch sử dụng đất với ủy ban nhân dân huyện Yên Khách tỉnh Ninh Bình, đồng thời tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với doanh nghiệp tư nhân Hùng Thịnh;

Bước 4: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình;

Bước 5: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.    

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d. Văn bản xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Đơn xin chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Và các hồ sơ pháp lý phát sinh khác trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

3. Tài liệu Quý khách hàng cung cấp

a) Đối với khách hàng là tổ chức:

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của nhà đầu tư (Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp có liệt kê ngành nghề kinh doanh thì phải có ngành nghề kinh doanh thực phẩm);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự điều lệ hoạt động của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính có kiểm toán hai năm liên tiếp gần nhất của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất đống sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

b) Đối với khách hàng là cá nhân:

- 03 bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác với pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực phân phối;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động doanh nghiệp của doanh nghiệp mà cá nhân có Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác;

- 03 bản sao bằng cấp hoặc các giấy tờ tương đương chứng minh cá nhân có năng lực trong lĩnh vực phân phối (Nếu có);

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê.

4. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự kiến trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dự kiến trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!                           

Trân trọng!

>>> Tham khảo : thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.