Tư vấn thành lập công ty bán hành đa cấp 100% vốn đầu tư Hoa Kỳ.

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty bán hành đa cấp 100% vốn đầu tư Hoa Kỳ.

Thư tư vấn: 021115/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp 100% vốn đầu tư Hoa Kỳ.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có nhu cầu thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp 100% vốn đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG/BÀ

(1) Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp 100% vốn đầu tư Hoa Kỳ.

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

(2) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

(3) Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

(4) Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/06/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

(5) Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/05/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

(6) Thông tư số 24/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 30/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ về hoạt động bán hàng đa cấp.

>>> Tham khảo : Thành lập trường mầm non có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Về lĩnh vực đầu tư

- Theo quy định của pháp luật đầu tư, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2014/TT-BCT của Bộ Công thương thì lĩnh vực bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để tiến hành hoạt động kinh doanh.

2. Về hàng hoá kinh doanh

Nhà đầu tư không được kinh doanh theo phương thức đa cấp những mặt hàng sau đây:

- Hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm kinh doanh, Danh mục hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông hoặc tạm ngừng lưu thông theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hàng hoá là thuốc; trang thiết bị y tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thuỷ sản), thuốc bảo vệ thực vật; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các loại hoá chất nguy hiểm và sản phẩm có hoá chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

3. Về vốn đầu tư

- Về vốn pháp định: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì nhà đầu tư đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp cần đăng ký vốn pháp định (vốn do pháp luật quy định mà doanh nghiệp phải đạt được khi kinh doanh trong lĩnh vực đó) là 10 tỷ đồng.

- Về vốn đầu tư: Nhà đầu tư cần có mức vốn phù hợp với quy mô đầu tư nhưng không được thấp hơn mức vốn pháp định là 10 tỷ đồng.

4. Về tiền kỹ quỹ

- Khoản tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Tài khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được rút, sử dụng khi có văn bản đồng ý của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Lưu ý:

- Việc ký quỹ được thực hiện sau khi đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thoả thuận với Ngân hàng.

5Điều kiện về nhà đầu tư

- Căn cứ Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì nhà đầu tư phải thuộc lãnh thổ đã gia nhập WTO.

- Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

- Nhà đầu tư phải có năng lực tài chính đáp ứng đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý:

- Theo kinh nghiệm của chúng tôi đối với dự án đầu tư này thì nhà đầu tư phải đáp ứng vốn đầu tư tối thiểu là 1,000,000 USD (Một triệu đô la Mỹ).

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân phải chứng minh có kinh nghiệm trong hoạt động phân phối theo hình thức bán hàng đa cấp qua Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác với một doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

>>> Tham khảo : Mở nhà hàng có yếu tố nước ngoài

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

Chương trình đào tạo cơ bản và chương trình trả thưởng cho người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp;

Quy tắc hoạt động của doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

e) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân/Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) lý lịch         tư pháp của nhà đầu tư;

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) điều lệ hoạt động của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (nếu nhà đầu tư là tổ chức);

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng hợp tác với một doanh nghiệp bán hàng đa cấp (nếu nhà đầu tư là cá nhân);

- 03 bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc bản sao có công chứng hộ chiếu của những người sau: thành viên (đối với công ty TNHH), cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);

- 03 bản giới thiệu năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư tự lập và dịch sang tiếng Việt;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn pháp định là 10 tỷ đồng);

Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đầu tư vào dự án này, Nhà đầu tư phải cung cấp đầy đủ xác nhận số dư tài khoản của từng nhà đầu tư theo đúng tỷ lệ góp vốn và tổng số dư tài khoản đó không được thấp hơn 10 tỷ đồng.

03 bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- 03 bản tài liệu liên quan đến công dụng, cách sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa;

- 03 bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Nhà đầu tư và người cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm (i) 03 bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư và hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên cho thuê; (ii) 03 bản sao (Công chứng) Giấy phép xây dựng của bên cho thuê; (iii) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ quy hoạch 1/500 tòa nhà cho thuê; (iv) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ tầng tòa     nhà được thuê; (v) 03 bản sao (Công chứng) Chứng nhận phòng cháy chữa    cháy của tòa nhà;

Note: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 (Năm) năm.

- Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 sẽ là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là 45 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Thành lập công ty may có vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.