Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo

20 /092018

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Qua thông tin trao đổi, chúng tôi hiểu rằng Quý công ty đang có nhu cầu kinh doanh xuất khẩu gạo và muốn tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện mục tiêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4 tháng 11 năm 2011 quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo;
(2)    Thông tư 44/2010/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;
(3)    Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo;
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
    Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
Hiện nay, liên quan đến kinh doanh xuất khẩu gạo được sự điều chỉnh bởi Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4 tháng 11 năm 2010 quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo, tuy nhiên Nghị định này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2018 tới đây, thay thế bởi Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo. Do đó nội dung tư vấn sẽ được căn cứ dựa trên quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.
    Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:
Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện sau:
-    Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
-    Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
-    Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh có thể thuộc (i) sở hữu của thương nhân hoặc (ii) do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm
Trường hợp công ty chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định nói trên, được xuất khẩu các loại gạo này không cần có Giấy chứng nhận, không phải thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định pháp luật;
    Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:
    Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm:
-    Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP: 01 bản chính;
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;
-   Hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo (đối với trường hợp thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến) hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến (đối với trường hợp kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thuộc sở hữu của thương nhân): 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
-    Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ, công ty có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
    Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo:
Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo;
    Thời gian cấp Giấy nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận.
    Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo:
Giấy chứng nhận có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp. Khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, thương nhân phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới để được tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo.
   Các quy định có liên quan sau khi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo
    Kiểm tra điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo:
Sau khi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan tổ chức hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn của thương nhân;
    Dự trữ lưu thông:
Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 06 tháng trước đó.
    Mua thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu:
-    Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các điểm mua thóc, gạo và công bố các điểm mua, niêm yết giá mua theo chất lượng, chủng loại thóc, gạo hàng hóa và mùa vụ thu hoạch để người nông dân biết và trực tiếp giao dịch.
-    Trường hợp mua thóc, gạo hàng hóa qua thương nhân khác hoặc từ các cơ sở chế biến, thương nhân và các cơ sở chế biến phải liên kết, tổ chức thành hệ thống ổn định để thực hiện quy định trên.
    Đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo:
-    Theo quy định của Nghị định 109/2010/NĐ-CP đang còn hiệu lực thi hành thì Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết, thương nhân nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Công thương để đăng ký hợp đồng xuất khẩu tại Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Trường hợp có lý do chính đáng, thời hạn này được kéo dài thêm nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc
-    Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của thương nhân, Hiệp hội Lương thực Việt Nam có trách nhiệm đăng ký hợp đồng xuất khẩu của thương nhân theo đúng quy định của Bộ Công thương nếu thương nhân đáp ứng đủ các tiêu chí đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo quy định;
Tuy nhiên theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP sắp có hiệu lực tới đây thì thương nhân không phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu tại Hiệp hội Lương thực Việt Nam nữa. Thay vào đó, định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo Bộ Công Thương tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo trong kỳ báo cáo.

     Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
 Trân trọng
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (04) 7301.8886 - (04) 7302.8886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.