Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ

03 /102023

Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ

Kính gửi: Quý khách hàng

Về việc: Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ

Thưa: Quý khách hàng trên cơ sở nội dung yêu cầu tư vấn của quý khách hàng chúng tôi xin tư vấn chi tiết như sau:

I. YÊU CẦU/CÂU HỎI CỦA KHÁCH HÀNG

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ có cần đáp ứng điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hay không?

II. Ý KIẾN CỦA LUẬT SƯ

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định này khi đáp ứng điều kiện thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

Như vậy, theo quy định nêu trên, điều kiện về dự án thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chỉ áp dụng trong trường hợp dự án sử dụng đất có mục tiêu, hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở và do đó không áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc, công trình thương mại, dịch vụ không có mục tiêu, hoạt động xây dựng nhà ở. Ngoài ra việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án trên tuân tủ theo quy định của Luật đầu tư; Luật đất đai và Luật kinh doanh bất động sản.

III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÃ NGHIÊN CỨU

- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Luật Đầu tư ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014.

- Nghị định Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020

Lưu ý: Nội dung trả lời có tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trên kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành đầu tư. Nội dung chỉ có tính chất tham khảo, để có thể tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.