Thành lập phòng khám đông y có vốn đầu tư nước ngoài

20 /102017

Thành lập phòng khám đông y có vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 111017/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh phòng khám đông y
________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    
Địa chỉ    :    
Điện thoại    
Email    :    
Gửi bằng thư điện tử
__________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Nhà đầu tư là cá nhân người nước ngoài muốn cùng công ty Việt Nam đầu tư vốn kinh doanh lĩnh vực phòng khám chẩn trị y học cổ truyền. Điều kiện, trình tự, thủ tục tại Việt Nam như thế nào?
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015;
(4)    Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
(5)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC tư vấn như sau: 
3.1.    Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực phòng khám:
3.1.1    Về lĩnh vực kinh doanh:
    Theo cam kết WTO ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh không bị hạn chế. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia thành lập công ty tại Việt Nam để kinh doanh dịch vụ phòng khám (Mã CPC 9312).
    Tuy nhiên, ngành nghề phòng khám chẩn trị y học cổ truyền là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó sau khi thành lập công ty thì công ty phải xin cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền tại Sở Y tế nơi công ty đặt trụ sở để được phép hoạt động.
3.1.2    Điều kiện về vốn:
    Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư nước ngoài phải có khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực phòng khám. Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư. 
3.1.3    Trình tự, thủ tục: 
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền.
3.2.    Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
1.     Cơ sở vật chất:
a)     Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định này.
b)     Phòng chẩn trị có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh.
c)     Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:
-     Trường hợp có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt có diện tích ít nhất là 05 m2 một giường bệnh;
-     Trường hợp có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi có diện tích ít nhất là 02 m2 và phải kín nhưng đủ ánh sáng.
d)     Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ (nếu sử dụng các thiết bị bức xạ), xử lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
đ)     Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
2.     Thiết bị y tế:
a)     Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc:
-     Có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ thủy tinh hoặc nhựa trắng có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài;
-     Có cân thuốc và phân chia các vị thuốc theo thang, giấy gói thuốc (không dùng giấy báo, giấy có chữ).
b)     Trường hợp thực hiện việc châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt phải có ít nhất các thiết bị sau:
-     Có giường châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;
-     Có đủ dụng cụ để châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;
-     Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vượng châm.
c)     Trường hợp có xông hơi thuốc: Phải có hệ thống tạo hơi thuốc, van điều chỉnh, có bảng hướng dẫn xông hơi và hệ thống chuông báo trong trường hợp khẩn cấp.
3.     Nhân sự:
a)     Người làm việc tại cơ sở nếu thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và được phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.
b)     Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền phải là bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc là người có giấy chứng nhận là lương y do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền và phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
-     Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;
-     Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 48 tháng đối với y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;
-     Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;
-     Là người hành nghề cơ hữu tại phòng chẩn trị y học cổ truyền.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh phòng khám của nhà đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
4.2.    Thời gian thực hiện:
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
-    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền: 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
V.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    03 Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
-    03 Bản sao xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
-    03 Bản sao chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự kinh nghiệm, bằng cấp của nhà đầu tư cá nhân về lĩnh vực chẩn trị y học cổ truyền;
-    03 Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.
-    03 Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty Đức Phúc như: Bản sao báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư)
-    03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Đức Phúc;
-    03 Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu người đại diện phần vốn góp của Công ty Đức Phúc trong Công ty dự kiến thành lập;
-    03 Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Công ty dự kiến thành lập.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!
    CÔNG TY TNHH IPIC 
Giám đốc
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.