Thành lập doanh nghiệp co vốn nước ngoài trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hoa quả, thức ăn chăn nuôi.

07 /122017

Thành lập doanh nghiệp co vốn nước ngoài trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hoa quả, thức ăn chăn nuôi.

Thư tư vấn: 151117/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn đăng ký đầu tư; thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu ,phân phối hoa quả, thức ăn chăn nuôi.
________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi :    
Địa chỉ :    
Điện thoại:    
Email    :    
Gửi bằng thư điện tử
__________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hoa quả, thức ăn chăn nuôi. Đồng thời lập cơ sở bán lẻ bán các mặt hàng trên. Điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015;
(4)    Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
(5)    Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(6)    Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
(7)    Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(8)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC tư vấn như sau: 
3.1.    Về lĩnh vực kinh doanh:
    Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối hoa quả, thức ăn chăn nuôi không bị hạn chế theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Vì vậy, nhà đầu tư được phép thành lập tổ chức kinh tế kinh doanh lĩnh vực nêu trên. 
    Tuy nhiên, lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh Nhà đầu tư phải được cấp Giấy phép kinh doanh về xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa.
3..2    Điều kiện về vốn:
    Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư nước ngoài phải có khi thực hiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối hàng may mặc. Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư. Vì vậy, mức vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối thường là 200.000 USD, 300.000 USD trở lên.
3.3    Trình tự, thủ tục: 
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh về xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa.
3.4    Thành lập cơ sở bán lẻ:
    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép tiến hành bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng khi có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Việc lập cơ sở bán lẻ phải phù hợp với quy hoạch tại địa phương đặt cơ sở, căn cứ vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế như: số lượng các cở sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư…
    Nhà đầu tư nên chọn địa điểm đặt cơ sở bán lẻ tại các trung tâm thương mại, đó sẽ là một lợi thế khi giải trình về quy hoạch. Thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất nhà đầu tư giải trình trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh.
    Khi thành lập cơ sở bán lẻ thứ hai phải làm thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, hồ sơ bao gồm:
a)     Hồ sơ thẩm tra cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
b)     Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, bao gồm:
-     Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;
-     Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện;
-     Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua kết quả làm việc của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế theo quy định.
-     Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
-     Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh về xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa.
4.2.    Thời gian thực hiện:
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
-    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy phép kinh doanh có thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất: 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không bao gồm thời gian sửa đổi,  bổ sung hồ sơ nếu có)
V.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    03 Bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự dịch công chứng giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác định tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
-     03 Bản sao chứng thực hộ chiếu của Người đại diện quản lý vốn góp (Nếu người đại diện quản lý vốn góp không đồng thời là người đại diện theo pháp luật);
-    03 Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);
-    03 Bản sao chứng thực hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài;
-    03 Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!
    CÔNG TY TNHH IPIC 
Giám đốc
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.