Thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài

13 /032018

Thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài

    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập công ty Du lịch hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.

THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BẢO HỘ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(3)    Luật du lịch 2017 ngày 19 tháng 06 năm 2017;
(4)    Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật du lịch;
(5)    Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 Thông tư Bộ văn hóa thể thao du lịch quy định chi tiết một số điều của luật du lịch;
(6)    Biểu cam kết dịch vụ WTO.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
3.1.    Về hình thức đầu tư và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài:
Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)  cụ thể  tịa phận cam kết về Du lịch và liên quan đến du lịch, tại tiểu mục B Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471) thì đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài. 
Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư thành lập công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực lữ hành với vốn góp tùy thuộc vào khả năng cũng như thỏa thuận của các bên.
Như vậy nhà đầu tư cần tìm kiếm đối tác Việt Nam để thành lập liên doanh, tỷ lệ vốn không hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong trường hợp như trao đổi với Huyền thì tỷ lệ vốn có thể 90% nhà đầu tư nước ngoài và 10% nhà đầu tư Việt Nam.
3.2. Về phạm vi hoạt động lữ hành của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (Đưa khách du lịch quốc tế đến Việt Nam), lữ hành nội địa đối với khách quốc tế vào Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Doanh nghiệp du lịch có vốn đầu tư nước ngoài không được đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài.
Hướng dẫn viên du lịch trong công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.
3.3. Về loại hình doanh nghiệp:
Pháp luật Việt Nam đối với dịch vụ lữ hành quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên hoặc công ty cổ phần trong đó có thành viên/cổ đông Việt Nam. 
Đối với trường hợp của quý khách hành, Quý khách hàng chỉ có thể thành lập công ty TNHH hai thành viên. Do đối với công ty cổ phần, số thành viên tối thiểu phải là 03 thành viên.
3.4.    Về điều kiện mức vốn tối thiểu:
Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế doanh nghiệp sau khi thành lập phải ký quỹ tại ngân hàng là 250.000.000 VNĐ. 
Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
3.5.    Về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp:
Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Thực hiện thủ tục cấp giấy phép con: 
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
(Đối với bước thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế IPIC sẽ tư vấn cụ thể hơn ở thư tư vấn kèm theo thư tư vấn này).     
Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Giải trình về đáp ứng điều kiện đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho IPIC.

Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty; 
 • Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho ‘IPIC’.

Hồ sơ thủ tục giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: (Chúng tôi gửi kèm them thư tư vấn)
IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1. Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan nhà đầu tư thành lập kinh doanh dịch vụ lữ hành;
-    Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
-    Đại diện Quý Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục nêu trên;
-    Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả thủ tục nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2. Thời gian thực hiện:
a) Soạn thảo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ lữ hành trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin;
b) Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 25 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ;
c) Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ;
d) Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ lữ hành là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý: Thời gian trên không bao gồm thời gian tiến hành bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.3 Tài liệu khách hàng cung cấp để thực hiện bước 1, bước 2:
-    03 Bản sao chứng thực hộ chiếu đối/ chứng minh nhân dân với nhà đầu tư cá nhân;
-    03 Bản sao chứng thực hộ chiếu/ chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dự kiến thành lập (Nếu Nhà đầu tư không đồng thời là người đại diện theo pháp luật);
-    03 Bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê;
-    03 Tài liệu chứng minh năng lực tài chính như: Bản dịch công chứng xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư).
-    Danh sách thành viên công ty;
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Trinh Đức    

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
 • (84) 24.730.18886
 • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
 • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.