Tư vấn thành lập Công ty chế biến suất ăn công nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc

17 /012018

Tư vấn thành lập Công ty chế biến suất ăn công nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc

Thư tư vấn: 160118/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn về thành lập Công ty chế biến suất ăn công nghiệp 100% vốn từ nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam.
___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 16 tháng 01  năm 2018
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Trụ sở chính
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội    .
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn    – Hotline: 0936342668
-    Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi    :    Quý khách hàng
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh  chế biến suất ăn công nghiệp tại Việt Nam;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(2)    Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
(4)    Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
(5)    Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH ngày 29 tháng 06 năm 2001;
(6)    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013;
(7)    Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm
(8)    Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng  07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy;
(9)    Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định về quy hoạch bảo vệ, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
(10)    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
(11)    Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 thi hành Luật đầu tư số 67/2014/QH13
(12)    Thông tư số 58/2014/TT-BCT Thông tư Bộ Tài Chính về quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương;
(13)    thông tư số  47/2014/TT-BYT thông tư bộ y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
(14)    Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
(15)    Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1.    Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sản xuất suất ăn công nghiệp:
-    Nhà Đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư để tiến hành kinh doanh chế biến suất ăn công nghiệp tại Việt Nam;
-    Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh chế biến suất ăn công nghiệp theo pháp luật Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm quy định tại Điều 34 Luật an toàn thực phẩm 2010.
-    Ngoài ra trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất, quý khách hàng cần phải đáp ứng những yêu cầu đối với vấn đề môi trường và phòng cháy chữa cháy. 
3.2.    Hình thức đầu tư:
Đối với nhà đầu tư có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài. Nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức kinh tế (Thành lập Công ty)  để hoạt động kinh doanh.
3.3.    Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất suất ăn công nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:
Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Thực hiện thủ tục giấy phép con: 
-    Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, 
-    Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;
-    Cam kết bảo vệ môi trường;
Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.    
Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước nước ngoài trước khi thành lập công ty thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
-    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-    Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư;
-    Đề xuất dự án đầu tư;
-    Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;    
Tài liệu quý khách hàng cần cung cấp tại bước này bao gồm:
-    03 Bản chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư;
-    03 Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    03 Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư . 
-    Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nêu trên thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm có:
-    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
-    Điều lệ Công ty; 
-    Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);
-    Bản sao chứng thực hộ chiếu của thành viên/cổ đông sáng lập công ty;
Tài liệu quý khách hàng cần cung cấp trong bước này gồm:
-    Bản sao chứng thực hộ chiếu của thành viên/cổ đông sáng lập công ty
-    Bản sao chứng thực hộ chiếu của thành viên/cổ đông sáng lập công ty
Bước 3: Thực hiện thủ tục giấy phép con.
Chi tiết điều kiện, thủ tục, phí dịch vụ của mỗi loại giấy phép trên IPIC sẽ tư vấn chi tiết đính kèm theo Thư tư vấn.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh sản xuất suất ăn công nghiệp tại Việt Nam;
-    Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
4.2.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xin cấp các giấy phép con trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin;
b)    Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;
c)    Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc; 
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
             Trân trọng!
IPIC GROUP
Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Trinh Đức
    

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (04) 7301.8886 - (04) 7302.8886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.