Tư vấn thành lập Công ty chế biến suất ăn công nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc

17 /012018

Tư vấn thành lập Công ty chế biến suất ăn công nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc

Thư tư vấn: 2024.04.05/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập Công ty chế biến suất ăn công nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc. 
Download Thư tư vấn (Song ngữ)
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Sảnh C, Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách Hàng

Gửi bằng thư điện tử
Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thành lập Công ty chế biến suất ăn công nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng Thư tư vấn và đề xuất dịch vụ tư vấn sau:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh  chế biến suất ăn công nghiệp tại Việt Nam;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các công việc nêu trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU
(1)    Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO;
(2)    Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(3)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
(4)    Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2018 ngày 29 tháng 06 năm 2018, hợp nhất Luật An toàn thực phẩm do Văn phòng Quốc hội ban hành;
(5)    Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2013 ngày 13 tháng 12 năm 2013, hợp nhất Luật phòng cháy và chữa cháy do Văn phòng Quốc hội ban hành;
(6)    Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 (*Còn hiệu lực đến: 31/12/2021);
(7)    Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 (*Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022);
(8)    Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
(9)    Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021, về đăng ký doanh nghiệp;
(10)    Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 ngày 04 tháng 04 năm 2019, hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành;
(11)    Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020,  hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;
(12)    Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2019 ngày 25 tháng 10 năm 2019, hợp nhất Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;
(13)    Các văn bản pháp lý có liên quan khác.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
3.1.     Về lĩnh vực kinh doanh
-    Theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam, Nhà Đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư để tiến hành kinh doanh chế biến suất ăn công nghiệp tại Việt Nam;
-    Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh chế biến suất ăn công nghiệp theo pháp luật Việt Nam là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm quy định tại Điều 34 Luật an toàn thực phẩm.
-    Ngoài ra trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất, quý khách hàng cần phải đáp ứng những yêu cầu đối với vấn đề môi trường và phòng cháy chữa cháy. 

XEM THÊM THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NHẬT BẢN


3.2.     Hình thức đầu tư
Đối với ngành nghề lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sản xuất suất ăn công nghiệp, nhà đầu tư Nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức kinh tế (Thành lập Công ty) 100% vốn đầu tư nước ngoài để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 
Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước nước ngoài trước khi thành lập công ty thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3.3.    Điều kiện kinh doanh
Doanh nghiệp kinh doanh chế biến suất ăn công nghiệp có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, điều kiện chung Doanh nghiệp cần đáp ứng để được cấp Giấy phép như sau:
-    Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
-    Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+    Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
+    Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
+    Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
+    Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
+    Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
+    Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3.3.    Quy trình, trình tự thực hiện
-    Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp:
+    Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy;
+    Cam kết bảo vệ môi trường;
+    Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.     Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan nhà đầu tư nước ngoài thành lập Công ty kinh doanh sản xuất suất ăn công nghiệp tại Việt Nam;
-    Soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ giải quyết các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
-    Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
4.2.    Tài liệu khách hàng cung cấp
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
-    Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng Giấy phép thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
-    Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối người đại diện pháp luật của Nhà đầu tư là tổ chức;
-    Bản sao dịch công chứng một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; xác nhận số dư tài khoản phù hợp số vốn cam kết góp của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-    Bản sao chứng thực hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư, Xác nhận ngành nghề của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẻ mặt bằng cho thuê (Tùy thuộc vào địa điểm thuê).
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
-    Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với chủ sở hữu là cá nhân; bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với chủ sở hữu là tổ chức;
-    Bản sao dịch công chứng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật Công ty, người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên là Tổ chức.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
-    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kết quả bước 2);
-    Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
-    Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
-    Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định;
-    Các tài liệu khác theo quy định.
4.3.    Thời gian và phí dịch vụ thực hiện dịch vụ pháp lý

STT

Công việc

Kết quả

Phí dịch vụ IPIC

Thời gian soạn thảo

Thời gian thực hiện

1

Đại diện Khách hàng đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Liên hệ IPIC

3 ngày làm việc

15 ngày làm việc

2

Đại diện Khách hàng đăng ký thành lập doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

5 ngày làm việc

3

Đại diện thực hiện thủ tục xin Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Liên hệ IPIC

03 ngày làm việc

30 ngày làm việc

•    Lộ trình thanh toán:
-    Thanh toán Lần 1: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
-    Thanh toán Lần 2: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc;
•    Lưu ý: 
-    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hồ sơ có thể phải xử lý qua dịch vụ hành chính công nên thời gian xử lý có thể bị kéo dài hơn;
-    Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT; Phí dịch thuật, công chứng (nếu có);
-    Phí dịch vụ có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng (nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng./.

Download Thư tư vấn (Song ngữ)
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Luật sư
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức    

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.