Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2018

29 /012018

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2018

Thư tư vấn: 290118/ Letter-Ipic
V/v: Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
_____________________________________________________________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC– Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (028) 35127 666 
Kính gửi:    
Điện thoại:  
Email:    
Gửi bằng thư điện tử
____________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) cám ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có nhu cầu Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.
I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG/BÀ
-    Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU
-    Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành;
-    Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ;
-    Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương;
-    Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;
-    Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính;
-    Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/1011 của Bộ Tài chính;
III. Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
Quý Thương nhân muốn chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định pháp luật, Quý Công ty được phép thực hiện thủ tục này khi có đề nghị của Quý Thương nhân.
Cụ thể, Quý Công ty thực hiện theo các bước sau:
-    Bước 1: Thực hiện thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Sở Công Thương;
-    Bước 2: Thực hiện thủ tục quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế Văn phòng đại diện và mã số thuế thu nhập cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện, của người lao động làm việc tại văn phòng đại diện;
-    Bước 3: Thực hiện thủ tục quyết toán Bảo hiểm xã hội và đóng mã đơn vị;
-    Bước 4: Thực hiện thủ tục trả con dấu Văn phòng đại diện;
-    Bước 5: Nộp các kết quả tại Bước 2, 3, 4 tại Sở Công thương để nhận kết quả cho phép Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
IV. DỊCH VỤ IPIC CUNG CẤP           
4.1 Phạm vi công việc
a)    Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
b)     Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3;
c)    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây;
d)    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.
4.2 Trình tự thủ tục
a)     Trình tự thủ tục
-    Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Sở Công Thương;
-    Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế Văn phòng đại diện và mã số thuế thu nhập cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện, của người lao động làm việc tại văn phòng đại diện;
-    Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ quyết toán Bảo hiểm xã hội và đóng mã đơn vị;
-    Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ trả con dấu Văn phòng đại diện;
-    Bước 5: Nộp các kết quả tại Bước 2, 3, 4 tại Sở Công thương để nhận kết quả cho phép Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
b)     Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài
-    Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện;
-    Giấy Ủy quyền IPIC đại diện thực hiện thủ tục.
d)     Soạn thảo hồ sơ cần thiết để Tiến hành nộp hồ sơ quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế Văn phòng đại diện và mã số thuế thu nhập cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện
-    Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/QTT-TNCN); 
-    Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN); 
-    Thư xác nhận thu nhập năm (Mẫu số 20/TXN-TNCN) - do công ty mẹ chi trả thu nhập xác nhận và đóng dấu;
-    Quyết định nghỉ việc (01 bản chính);
-    Bảng kê số ngày cư trú tại Việt Nam (Mẫu 06-1/TNCN); 
-    Giấy ủy quyền (01 bản chính theo mẫu);
c)     Soạn thảo hồ sơ quyết toán Bảo hiểm xã hội và đóng mã đơn vị
-    Công văn yêu cầu xác nhận không nợ thuế bảo hiểm xã hội và đóng mã đơn vị.
-    Giấy ủy quyền cho IPIC đại diện thực hiện thủ tục.
d)     Soạn thảo hồ sơ trả con dấu
-    Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
-    Công văn xin trả dấu;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC đại diện thực hiện thủ tục.
4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
-    Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
-    Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
-    Hợp đồng thuê nhà/căn hộ tại Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện (01 bản photo có đóng dấu treo và dấu giáp lai của VPĐD);
-    Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có);
-    Con dấu văn phòng đại diện;
-    Bản chính Đăng ký mẫu dấu;
-    Giấy ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự cho IPIC thực hiện thủ tục trả dấu;
-    Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.
4.4     Thời gian thực hiện
-    Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 sẽ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;
-    Thời gian thực hiện thủ tục trả con dấu 05 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện quyết toán Bảo hiểm xã hội 07 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế Văn phòng đại diện và mã số thuế thu nhập cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện 15 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 05 ngày làm việc;
*Lưu ý:
-    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Giám đốc


NGUYỄN TRINH ĐỨC

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.