Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

29 /012018

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thư tư vấn: 2024.04.03/ Letter-Ipic
V/v: Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Sảnh C, Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email: duc.nguyen@ipic.vn – Hotline: 0936.342.668
Kính gửi    :    Quý Khách Hàng

Gửi bằng thư điện tử

Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. IPIC trân trọng gửi tới Quý khách hàng Thư tư vấn và đề xuất dịch vụ tư vấn sau:
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU
(1)    Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
(2)    Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;
(3)    Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016, quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
(4)    Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016, về quản lý và sử dụng con dấu;
(5)    Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016, hướng dẫn Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành;
(6)    Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
(7)    Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015, hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
(8)    Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021, hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
(9)    Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BẢO HỘ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:
-    Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài;
-    Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
-    Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.
-    Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn;
-    Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định;
-    Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng một trong những điều kiện quy định.
Như vậy, thương nhân có thể đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP. Theo đó, Quý Thương nhân cần thực hiện theo các bước sau:
-    Bước 1: Thực hiện thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Sở Công Thương;
-    Bước 2: Thực hiện thủ tục quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế Văn phòng đại diện và mã số thuế thu nhập cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện, của người lao động làm việc tại văn phòng đại diện;
-    Bước 3: Thực hiện thủ tục quyết toán Bảo hiểm xã hội và đóng mã đơn vị;
-    Bước 4: Thực hiện thủ tục trả con dấu Văn phòng đại diện;
-    Bước 5: Nộp các kết quả tại Bước 2, 3, 4 tại Sở Công thương để nhận kết quả cho phép Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.     Phạm vi công việc 

-    Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
-    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện tại thủ tục tại mục III;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục III;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục III.
4.2.    Tài liệu khách hàng cung cấp
-    Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
-    Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
-    Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
-    Hợp đồng thuê nhà/căn hộ tại Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện (01 bản photo có đóng dấu treo và dấu giáp lai của VPĐD);
-    Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có);
-    Con dấu văn phòng đại diện;
-    Bản chính Đăng ký mẫu dấu;
-    Giấy ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự cho IPIC thực hiện thủ tục trả dấu;
-    Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.
4.3.    Thời gian và phí dịch vụ thực hiện dịch vụ pháp lý

STT

Công việc

Phí dịch vụ IPIC

Thời gian soạn thảo

Thời gian thực hiện

1

Đại diện Khách hàng thực hiện thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Sở Công Thương.

Liên hệ IPIC

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

2

Đại diện Khách hàng thực hiện thủ tục quyết toán thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế Văn phòng đại diện và mã số thuế thu nhập cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện, của người lao động làm việc tại văn phòng đại diện

Liên hệ IPIC

Tùy thuộc vào tình trạng thuế của VPĐD từ 15-30 ngày làm việc.

3

Đại diện thực hiện thủ tục Thực hiện thủ tục quyết toán Bảo hiểm xã hội và đóng mã đơn vị.

Liên hệ IPIC

10 ngày làm việc

4

Thực hiện thủ tục trả con dấu Văn phòng đại diện.

Liên hệ IPIC

05 ngày làm việc

5

Nộp các kết quả tại Bước 2, 3, 4 tại Sở Công thương để nhận kết quả cho phép Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Liên hệ IPIC

05 ngày làm việc

•    Lộ trình thanh toán:
-    Thanh toán Lần 1: 60% phí dịch vụ ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho những công việc nêu trên;
-    Thanh toán Lần 2: 40% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành toàn bộ công việc;
•    Lưu ý: 
-    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
-    Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT; Phí dịch thuật, công chứng (nếu có);
-    Phí dịch vụ có thể thay đổi theo yêu cầu của Khách hàng (nếu có).
Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng./.


CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Luật sư
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.