Bổ sung mục tiêu kinh doanh cho thuê máy móc, thiết bị khác cho doanh nghiệp có vốn Nhật Bản

17 /032018

Bổ sung mục tiêu kinh doanh cho thuê máy móc, thiết bị khác cho doanh nghiệp có vốn Nhật Bản

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu bổ sung ngành nghề dịch vụ Cho thuê máy móc, thiết bị khác CPC 83109) (cụ thể: cho thuê máy trò chơi điện tử không bao gồm máy trò chơi có thưởng) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật liên quan đến việc bổ sung ngành nghề Cho thuê máy móc, thiết bị khác CPC 83109) (cụ thể: cho thuê máy trò chơi điện tử không bao gồm máy trò chơi có thưởng) của doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhật Bản;

- Hồ sơ, tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các thủ tục nêu trên.

>> THAM KHẢO NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

 

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO;

- Hiệp định về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản 2003;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật đầu tư;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký kinh doanh;

- Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định 337/QĐ-BKH năm 2007 quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

      III. KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

3.1 Cho thuê máy móc, thiết bị khác CPC 83109) (cụ thể: cho thuê máy trò chơi điện tử, không bao gồm máy trò chơi có thưởng)..

Theo thông tin quý khách hàng cung cấp, Quý khách mong muốn bổ sung mục tiêu hoạt động Cho thuê máy móc, thiết bị khác CPC 83109) (cụ thể: cho thuê máy trò chơi điện tử, không bao gồm trò chơi có thưởng). IPIC tư vấn cụ thể như sau:

+ Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị khác (CPC 83109) và nằm trong nhóm dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển được quy định tại Biểu cam kết WTO, Việt Nam không cam kết mở cửa thị trường;

+ Theo biểu dịch vụ AFAS biểu dịch vụ cam kết ASEAN trong đó Nhật Bản là một thành viên tham gia thì chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài góp vốn theo hình thức liên doanh với tỷ lệ vốn góp là 51%.

+ Theo quy định của Hiệp định tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư của Việt Nam và Nhật Bản năm 2003 thì dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị khác không nằm trong biểu cam kết về loại trừ của hiệp định, điều này có nghĩa là điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư Việt Nam như thế nào thì áp dụng đối với nhà đầu tư đến từ Nhật Bản như vậy.

+ Ngành nghề Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (VSIC 7730) thuộc hệ thống ngành nghề Việt Nam quy định tại Quyết định 337/QĐKHĐT do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành năm 2007;

+ Dịch vụ cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐCP.

- Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động dịch vụ cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính phải được cấp Giấy phép kinh doanh thì mới được phép hoạt động dịch vụ này.

Như vậy đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nhật bản muốn hoạt động dịch vụ cho thuê máy trò chơi điện tử thì phải bổ sung mục tiêu “Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị khác” vào chứng nhận đầu tư cũng như ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời phải có Giấy phép kinh doanh được cơ quan quản lý nhà nước cấp.

*Lưu ý: Vì lý do Việt Nam chưa cam kết đối với dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị khác tại Biểu cam kết WTO nên việc bổ sung mục tiêu này vào Giấy chứng nhận đầu tư khi thực thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư phải thông qua thủ tục xin ý kiến của Bộ ngành liên quan.

Điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh:

+ Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

3.2 Trình tự thực hiệnTrình tự thực hiện như sau:

STT

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

THỜI GIAN

           1

Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ chí minh (dự kiến phải hỏi ý kiến Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Công thương do lĩnh vực chưa cam kết trong WTO)

35 Ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

           2

Bổ sung ngành nghề kinh doạnh tại phòng đăng ký kinh doanh

5 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

           3

Xin cấp giấy phép kinh doanh

(dự kiến phải hỏi ý kiến Bộ Công thương)

35 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP:

  1. Phạm vi công việc:

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục bổ sung mục tiêu, ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị khác ;

- Soạn thảo hồ sơ bổ sung mục tiêu, ngành nghề kinh doanh cho thuê máy móc, thiết bị khác;

- Đại diện Quý Khách hàng thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu, ngành nghề kinh doanh;

- Đại diện Quý Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.

  1. Tài liệu Quý Khách hàng cần cung cấp:

- 03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- 03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- 02 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm2016, 2017;

- 02 Bản sao tài liệu xác nhận cơ quan thuế không còn nợ thuế quá hạn;

- 02 Xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư trong trường hợp phải tăng vốn để bổ sung mục tiêu dự án;

Các tài liệu khác phát sinh nếu có.

  1. Thời gian thực hiện:

STT

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Soạn thảo hồ sơ các bước bao gồm: Hồ sơ bổ sung mục tiêu đầu tư, hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu của khách hàng

2

Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ chí minh (dự kiến phải hỏi ý kiến của Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ công thương do lĩnh vực chưa cam kết trong WTO)

35 Ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3

Bổ sung ngành nghề kinh doạnh tại phòng đăng ký kinh doanh

5 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4

Xin cấp Giấy phép kinh doanh

  1. kiến phải hỏi ý kiến của Sở Công thương)

35 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý: Thời gian trên không bao gồm thời gian yêu cầu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước (nếu có);

Lưu ý: Phí dịch vụ trên bao gồm phí cung cấp dịch vụ pháp lý và phí nhà nước nhưng không bao gồm 10% VAT.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Luật sư Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.