Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo rút kinh nghiệm vụ án hình sự qua xét xử giám đốc thẩm hủy án đề điều tra lại

15 /082016

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo rút kinh nghiệm vụ án hình sự qua xét xử giám đốc thẩm hủy án đề điều tra lại

Vừa qua, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Văn Nhung phạm tội “Vi phạm quy định về sử dụng đất đai” đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm; Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:

>>> Tham khảo: Thành lập công ty xây dựng hàn quốc tại Việt Nam

Nội dung và quá trình giải quyết vụ án (theo bản án phúc thẩm): Năm 1983, bà Lâm Thị Miên sang nhượng 10 công đất (với diện tích trên giấy tờ là 12.552m2, số đất thực tế là 15.497m2) ở ấp Tám Xàng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho ông Nguyễn Văn Nhung lấy 250 giạ lúa. Ngày 06/10/1994 Chủ tịch ủy ban nhân đần huyện An Minh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số 6711/QĐ38 - QĐUB với diện tích là 15.497m2 cho ông Nguyễn Văn Nhung, Năm 1996, bà Lâm Thị Miên với lý do số đất trên bà mới cầm cố cho ông Nhung chứ không phải sang nhượng, nên bà Miên kiện đòi lại ông Nhung số đất trên.

Ngày 9/3/2000, Ủy ban nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 16/QĐ - UB cho rằng việc sang nhượng đất của bà Lâm Thị Miên và ông Nguyễn Văn Nhung năm 1983 là trái pháp luật, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho ông Nguyễn Văn Nhung là không đúng, nên buộc ông Nhung phải trả số đất trên cho bà Miên, còn bà Miên trả cho ông Nhung 250 giạ lúa; thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nhung. Ông Nhung không thực hiện quyết định trên, nên bà Miên tiếp tục khiếu kiện.

Ngày 27/7/2000, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 120/QĐ - TTr công nhận Quyết định số 16/QĐ - UB ngày 9/3/2000 của Uy ban nhân dân huyện An Minh là đúng. Yêu cầu ông Nguyễn Văn Nhung phải chấp hành việc trả đất cho bà Lâm Thị Miên. Ông Nhung không chấp hành.

Ngày 29/10/2001, Ủy ban nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Nhung và vợ là bà Huỳnh Thị Mỹ mỗi người phải nộp 6.000.000 đồng về hành vi lấn chiếm đất. Ông Nhung và bà Mỹ không chấp hành; ngày 26/12/2002, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện An Minh lại tiếp tục ra Quyết định số 337 xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Nhung và bà Huỳnh Thị Mỹ mỗi người 6.000.000 đồng về hành vi lấn chiếm đất. Ông Nhung và bà Mỹ vẫn không chấp hành.

Năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trả lời rằng việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhung không đúng. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện An Minh tổ chức, thực hiện việc giao diện tích đất cho bà Lâm Thị Miên theo Quyết định số 120/QĐ - TTr của Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Văn Nhung vẫn không chấp hành và tiếp tục khiếu kiện, Ngày 21/5/2006, Ủy ban nhân dân huyện An Minh ra Quyết định số 11/QĐ – VPHC xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Nhung 15.000.000 đồng về hành vi lấn chiếm đất, ông Nguyễn Vãn Nhung vẫn không chấp hành. Ngày 21/5/2008, ủy ban nhân dân huyện An Minh tiếp tức ra Quyết định số 1539/QD - VPHC xử phạt Nguyễn Văn Nhung 15.000.000 đồng về hành vi lấn chiếm đất, Nguyễn Văn Nhung không chấp hành mà tiếp tục chiếm giữ đất để sử dụng.

Ngày 20/10/2009, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhung về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2010/HSST ngày 21/9/2010 của Tòa án nhân dân huyện An Minh áp dụng khoản l Điều 173; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhung 01 năm tù, buộc bị cáo Nhung phải giao lại đất cho bà Miên.

Ngày 28/9/2010, Nguyễn Văn Nhung kháng cáo kêu oan.

Ngày 4110~2010, bà Lâm Thị Miên kháng cáo đề nghị ông Nhung trả lại đất và bồi thường 500 giạ lúa.

>>> Tham khảo: công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài

Bản án hình sự phúc thẩm số 77/2011/HSPT ngày 29/4/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn Nhung 01 năm tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 21 tháng 14 ngày, buộc Nguyễn Văn Nhung giao lại đất cho bà Lâm Thị Miên theo Quyết định số 16/QĐ - UB ngày 9/3/200 của ủy ban nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 23/5/2011, ông Nhung gửi đơn đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao kêu oan đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.

Tại kháng nghị giám đốc thẩm số 33/QĐ- VKSTC- V3 ngày 28/11/2011, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Toà hình sự Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 77/201//HSPT ngày 29/4/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang để xem xét lại phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhung.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 10/2013/HS - GĐT ngày 16/4/2013, Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để điều tra lại theo đúng qui định của pháp luật.

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Quá trình điều tra cơ quan tố tụng chưa làm rõ các nội dung cụ thể của việc tranh chấp, khiếu nại, cũng như trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, do đó chưa đủ cơ sở để xác định về thẩm quyền và phạm vi giải quyết của các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang dẫn đến việc ban hành nhiều Quyết định xử phạt hành chính không đúng thẩm quyền, làm cho vụ án khiếu kiện kéo dài, thể hiện:

Năm 1983, bà Lâm Thị Miên đã sang nhượng 10 công đất (với diện tích giấy tờ là 12.552 m2, còn thực tế đo được 15.497m2) ở ấp Tám Xàng, xã Đông Hòa, huyện An Minh cho ông Nguyễn Văn Nhung lấy 250 giạ lúa. Ông Nguyễn Văn Nhung đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 6711/QĐ38- QĐUB ngày 6/10/1994 do Chủ tịch huyện An Minh là ông Đặng Tiến Đông ký. Như vậy ông Nguyễn Văn Nhung được quyền quản lý và sử dụng lô đất này. Sau 13 năm đến năm 1996, bà Miên lấy lý do mới chỉ là đất bà cầm cố cho ông Nhung nên đòi lại số đất đã sang nhượng.

>>> Tham khảo: Thành lập công ty hoạt động phân phối có yễu tố nước ngoài

Thực tế việc tranh chấp diện tích đất trên giữa bà Lâm Thị Miên và ông Nguyễn Văn Nhung là tranh chấp dân sự chưa được giải quyết. Nhưng ngày 9/3/2000, ông Lê Hoàng Hưởng, Phó Chủ tịch huyện An Minh ra Quyết định số 16/QĐ- UB không công nhận việc sang nhượng đất giữa bà Lâm Thị Miên và Nguyễn Văn Nhung và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận sử dụng đất số 6711/QĐ38- QĐUB ngày 6/10/1994của Ủy ban nhân dân huyện An Minh đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nhung; Sau đó rlgày 27/7/2000, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang lại ban hành Quyết định số 120/QĐ- TTr, công nhận Quyết định số 16/QĐ- UB của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Minh như vậy là không đúng thẩm quyền, bởi vì: Căn cứ khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năng 1993 sửa đổi bổ sung năm 1998 cũng như Nghị quyết số 02/2004/NQ- HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết và xử lý tranh chấp đất đai thì tranh chấp đất đai giữa bà Lâm Thị Miên và ông Nguyễn Văn Nhung thuộc thẩm  quyền giải quyết của Tòa án. Các cơ quan hành chính huyện An Minh tỉnh Kiên Giang lại giải quyết tranh chấp này là không đúng thẩm quyền, các quyết định xử phạt hành chính của cơ quan hành chính nêu trên đối với ông Nguyễn Văn Nhung chưa đúng, dẫn đến ông Nguyễn Văn Nhung không chấp hành. Các tài liệu chứng cứ để làm cơ sở xem xét, đánh giá việc cấp và thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nhung cũng không được thu thập đẩy đủ, chặt chẽ. Vì vậy, các quyết định giải quyết tranh chấp và các quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban nhân dân huyện An Minh đối với ông Nguyễn Văn Nhung về hành vi lấn chiếm đất đai cần được xem xét lại một cách cụ thể, toàn diện. Việc Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm cho rằng ông Nguyễn Văn Nhung đã chiếm giữ, sử dụng trái phép diện tích đất trên của bà Lâm Thị Miên, ông Nguyễn Văn Nhung đã bị xử phạt hành chính nhiều lần về hành vi này mà còn vi phạm'' để kết ông Nguyễn Văn Nhung phạm tội ''Vi phạm các qui định về sử dụng đất đai'' và buộc ông Nhung trả lại đất cho bà Miên là chưa có cơ sở vững chắc, cần phải điều tra giải quyết lại,theo quy định của pháp luật.

Thu Hương

Trích nguồn: http://www.vksndtc.gov.vn/tintuc/3572.aspx

(IPIC GROUP: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, không nhằm mục đích thương mại). 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.