Tư vấn về việc giải thể Công ty cổ phần tại Hưng Yên

15 /082016

Tư vấn về việc giải thể Công ty cổ phần tại Hưng Yên

Thư tư vấn: 290316/ Letter-Ipic

V/v: Giải thể Công ty cổ phần tại Hưng Yên. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục giải thể Công ty cổ phần tại tỉnh Hưng Yên (Dưới đây gọi tắt là Công ty) và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thực hiện giải thể Công ty;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc giải thể Công ty nói trên.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện giải thể Công ty

- Theo Luật doanh nghiệp 2014, Công ty giải thể theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và Công ty không trong quá trình tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

- Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

2. Thủ tục giải thể Công ty

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiêu biểu quyết.

- Quyết định giải thể doanh nghiệp được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể Công ty, Quý khách hàng phải thực hiện:

- Gửi thông báo, Biên bản họp và Quyết định đến Phòng đăng ký kinh doanh;

- Gửi Quyết định và biên bản họp đến cơ quan thuế và người lao động của Công ty;

- Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty.

Lưu ý:

- Trường hợp Quý Khách hàng còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;

- Doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

- Hiện tại, tình trạng của doanh nghiệp theo ghi nhận trên Tổng cục thuế là “Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”. Theo đó, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ thuế còn thiếu để khôi phục lại tình trạng hoạt động của doanh nghiệp thì mới có thể tiến hành giải thể.

IV.DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc:

-Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến giải thể Công ty;

- Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện giải thể Công ty;

-Đại diện Quý khách hàng để nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Đại diện Quý khách hàng để giao dịch, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp hồ sơ;

-Đại diện Quý khách hàng để nhận kết quả thông báo giải thể doanh nghiệp.

2. Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết:

- Thông báo giải thể Công ty;

- Báo cáo thanh lý tài sản Công ty;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiến đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể Công ty (Nếu có);

- Phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (Nếu có);

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể;

Giấy ủy quyền cho IPIC Group;

Các giầy tờ khác (Nếu có).

3. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

-Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

-03 bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh rằng Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính bao gồm cả nghĩa vụ về thuế;

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-Các tài liệu khác (Nếu có).

4. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo các hồ sơ cần thiết 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;

- Thời gian để cấp thông báo giải thể là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chú ý:

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

 

Tham khảo dịch vụ: giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.