Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ trong nước

23 /122016

Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ trong nước

Thư tư vấn: 211216/ Letter-Ipic
V/v: Tư vấn thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ trong nước  __________________________________________________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi    :    Quý khách hàng
Địa chỉ    :    
Điện thoại    :    
Email    :    
                                                                                                                                      Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ trong nước trực thuộc công ty và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ trong nước trực thuộc công ty;
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ trong nước;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện trình tự thủ tục nói trên.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 /11 /2014;
(2)    Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
(3)    Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
(4)    Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật giáo dục;
(5)    Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ và tin học.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
3.1.    Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.
Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3.1.1.    Cơ sở vật chất:
a)    Hồ sơ pháp lý:
-    Nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp.
-    Hợp đồng thuê nhà, đất thời hạn thuê tối thiểu 2 năm (Nếu thuê nhà của cơ quan, đơn vị, trường học phải có ý kiến của Công đoàn cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên).
b)    Điều kiện phục vụ giảng dạy và trang thiết bị:
-    Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. 
-    Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.
-    Có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
-    Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
-    Có văn phòng của Ban giám đốc trung tâm, phòng giáo viên.
c)    Phương án phòng cháy chữa cháy:
-    Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định.
-    Có Nội quy PCCC và danh sách Đội PCCC
3.1.2.    Nhân sự:
a)    Cán bộ quản lý:
-    Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý. Tốt nghiệp Đại học theo chuyên môn Trung tâm đăng ký, có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục; Tuổi đời từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi, không phải là công chức, viên chức ( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập Trung tâm là trường học, cơ quan, đơn vị ); Nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm: 5 năm.
-    Phó Giám đốc: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng theo chuyên môn Trung tâm đăng ký; Nhiệm kỳ Phó Giám đốc Trung tâm: 5 năm.
b)    Giáo viên:
-    Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học. 
-    Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
c)    Nhân viên:
-    Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.
-    Nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp trở lên.
3.1.3.    Chương trình giảng dạy: 
Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
3.2.    Thẩm quyền cấp phép: 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
3.3.    Hồ sơ:
a)    Tờ trình xin thành lập trung tâm;
b)    Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau
c)    Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
3.4.    Trình tự, thủ tục thực hiện:
a)    Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập.
b)    Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc: 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ trong nước;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động trung tâm ngoại ngữ trong nước;
-    Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và công nhận hoạt động của trung tâm;
-    Đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và công nhận hoạt động của trung tâm;
4.2.    Thực hiện trình tự thủ tục:
-    Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận hoạt động của trung tâm.
4.3.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
-    02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    02 Bản sao chứng thực GCN quyền sử dụng đất, nhà hợp pháp hoặc hợp đồng thuê;
-    Xác nhận về nguồn tài chính cần có tối thiểu để chi cho hoạt động thường xuyên trong năm đầu;
-    Bản kê cơ sở vật chất;
-    Hồ sơ nhân sự, bao gồm:
•    Danh sách nhân sự, bao gồm cả cán bộ, giáo viên giảng dạy;
•    Sơ yếu lý lịch có chứng thực / phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (Đối với người lao động là người nước ngoài);
•    Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân / hộ chiếu;
•    Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;
•    Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch sang tiếng Việt nam, bán dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);
•    Thẻ tạm trú, thường trú hợp pháp (Đối với người lao động là người nước ngoài).
•    Xác nhận tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục của Giám đốc, Phó giám đốc.
-    Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo;
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
4.4.    Thời gian thực hiện:
a)    Soạn thảo hồ sơ bước 1 tại mục 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
b)    Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;
c)    Soạn thảo hồ sơ bước 2 tại mục 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
d)    Thời gian thực hiện thủ tục thành lập và công nhận hoạt động trung tâm ngoại ngữ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

- Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam

- Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập nhà hàng có vốn đầu tư nước ngoài(Nhật Bản tại Việt Nam)

Tư vấn thành lập trường tiểu học 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.