Tư vấn cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

20 /102017

Tư vấn cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thư tư vấn: 19102017 Letter-Ipic
V/v: Tư vấn cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu công ty Nhật Bản tại Việt Nam.
 ___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 19  tháng 10 năm 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

Kính gửi    :  
Địa chỉ    :    
Điện thoại:    

Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Quý Khách hàng là Công ty đến từ Nhật Bản tham gia dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long (Dự án đường vành đai 3 giai đoạn 2);
-    Quý Khách hàng mong muốn cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật xây dựng Số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;
(2)    Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
(3)    Nghị định số 42/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
(4)    Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp Giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng ở Việt Nam.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN.
-    Theo quy định tại điều 71 nghị định 59/2015/NĐ-Cp thì nhà thầu nước ngoài chỉ được phép hoạt động xây dựng  tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
-    Việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án tại dự án đường vành đai 3 giai đoạn hai thuộc thẩm quyền của Bộ Xây Dựng.
-    Liên quan đến giấy phép hoạt động xây dựng thì nhà thầu cần tiến hành thủ tục đăng tải thông tin năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Lưu ý mặc dù khoản 3 điều 69 nghị định 59/2015/NĐ-CP đã bị bải bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, tuy nhiên nhà thầu vẫn có trách nhiệm công bố năng lực xây dựng qua hình thức đăng tải thông tin năng lực xây dựng. Việc thực hiện thủ tục đăng tải thông tin năng lực xây dựng không phải là điều kiện bắt buộc để thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng, tuy nhiên nó thể hiện sự chấp hành pháp luật về xây dựng của nhà thầu khi tiến hành các hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
-    Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng thì nhà thầu nước ngoài phải thực hiện thủ tục thông báo lập văn phòng điều hành.
Trên cơ sở những phân tích trên thì nhà thầu cần tiến hành các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Tiến hành thủ tục đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng ( Bước 1 không bắt buộc nhưng chúng tôi Khuyến khích nhà thầu làm sẽ thuận lợi hơn trong quá kình hoạt động  xây dựng và hoàn công dự án đường vành đai 3);
Bước 2: Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng;
Bước 3: Tiến hành thủ tục thông báo lập văn phòng điều hành.
Lưu ý: Hồ sơ và thời gian giải quyết, tài liệu nhà thầu cần cung cấp được trình bày trong mục IV của thư tư vấn.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc nhà thầu Nhật Bản hoạt động thầu ở Việt Nam;
- Soạn thảo hồ sơ đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng;
- Soạn thảo hồ sơ thông báo lập văn phòng điều hành;
- Thực hiện thủ tục đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng, xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng và thông báo lập văn phòng điều hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.    Trình tự, thủ tục 
Bước 1: Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng
-    Bản đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC.
Bước 2: Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng
-    Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC.
Bước 3: Tiến hành thủ tục thông báo lập văn phòng điều hành
- Thông báo lập văn phòng điều hành;
- Giấy ủy quyền cho IPIC.
4.3.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
4.3.1    Tiến hành thủ tục đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương của tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức;
- Tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu);
*Lưu ý:
- Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. 
- Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
4.3.2    Tiến hành thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp hoặc nơi mà nhà thầu đang thực hiện dự án cấp.
- Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam).
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam (có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu), trong đó xác định rõ phần việc mà nhà thầu Việt Nam thực hiện.
- Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.
*Lưu ý:
- Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ, khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải có hợp đồng với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư và bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu phụ Việt Nam.
- Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. 
- Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
4.4.3    Tiến hành thủ tục lập văn phòng điều hành
4.4.    Thời gian thực hiện công việc:
- Thời gian thực hiện thủ tục thủ tục đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng là: 33 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
- Thời gian thực hiện thủ tục thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng là: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
- Thời gian thực hiện thủ tục thông báo lập văn phòng điều hành là: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
- Lưu ý: Thời gian thực hiện công việc nêu trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung và giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
    Trân trọng!
    IPIC LAW
Giám đốc
(Đã ký)

Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.