Tư vấn về hoạt động cho thuê lại lao động. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp Việt Nam.

29 /092016

Tư vấn về hoạt động cho thuê lại lao động. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Thư tư vấn: 280916/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về hoạt động cho thuê lại lao động. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp Việt Nam.

__________________________________________________________

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC GROUP – Văn phòng Hà Nội

Phòng 401, Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886

Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

      Gửi bằng thư điện tử

__________________________________________________________

         Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

        Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý về hoạt động cho thuê lại lao động, điều kiện và thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN
Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động, điều kiện và thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động ;
Hồ sơ,tài liệu cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện các thủ tục nêu trên.
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)     Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012;

(2)     Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn thi hành chi tiết khoản 3 Điều 55 Bộ luật lao động năm 2012;

(3)    Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ngày 08 tháng 01 năm 2014;

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

III.   Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng, quy định của pháp luật hiện hành cùng với kinh nghiệm của chúng tôi, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Đối với công việc dịch vụ hỗ trợ dự án( dự án bảo hộ an toàn lao động) mà Quý khách hàng đang dự định thực hiện, IPIC GROUP xác định đây là một công việc được luật lao động 2012 và Nghị định 55/2013/NĐ-CP cho phép thực hiện hoạt động thuê lại lao động và được tiến hành xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Điều kiện để thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động
Để thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau :
+ Thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng

Quý Khách hàng phải nộp tiền ký quỹ này tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê (tức Công ty Quý khách hàng) mở tài khoản giao dịch chính và được hưởng mức lãi suất từ tiền ký quỹ này theo thỏa thuận với ngân hàng. Tiền ký quỹ này theo Điều 15 BLLĐ 2013 dùng để thanh toán tiền lương và bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm lợi ích cho người lao động thuê lại.

+  Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể: Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng;

+ Có trụ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên;

+ Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

+ Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Theo hướng dẫn của Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH, người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê của Quý Khách hàng theo Điều 8 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty.

Lưu ý: Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.  Khi hết thời hạn quy định thì doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Giấy chứng minh điều kiện của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

Cụ thể, đối với giấy tờ chứng minh vốn pháp định, điều kiện địa điểm và người đứng đầu doanh nghiệp của Quý Khách hàng lưu ý như sau:

Thứ nhất, hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định gồm:
+ quyết định giao vốn của chủ sở hữu; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp

+ Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;

+ Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

  Thứ hai, hồ sơ chứng minh điều kiện của người đứng đầu doanh nghiệp:
+ Hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động để chứng minh về việc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động.

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê

Thứ ba, giấy chứng minh địa điểm;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp là nhà thuộc quyền sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh;

+ Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn thuê từ 2 năm trở lên

Về trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:
+ Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi trực tiếp, đầy đủ 01 bộ Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, đồng thời gửi 01 Hồ sơ trên về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) để tiến hành đề nghị cấp, Giấy phép.

+ Trong trường hợp Hồ sơ gửi đề nghị thẩm định của doanh nghiệp nộp không đầy đủ các văn bản được quy định trong Hồ sơ cấp Giấy phép, thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đề nghị thẩm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đề nghị bổ sung các văn bản còn thiếu.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định tính xác thực các nội dung của Hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và gửi kết quả của việc thẩm định Hồ sơ cùng 01 bản sao Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế).

+ Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào Hồ sơ đề nghị cấp của doanh nghiệp và kết quả thẩm định Hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như các quy định khác có liên quan để tiến hành việc cấp hoặc không cấp Giấy phép trong thời hạn 30 ngày và có văn bản trả lời gửi cho doanh nghiệp, đồng thời gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tiến hành thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép về quyết định đó.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp cho thuê phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy phép gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp phải đăng nội dung Giấy phép trên một báo điện tử trong 05 ngày liên tiếp.

 DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
Phạm vi công việc
Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động;
Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục nói trên;
Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục nói trên;
Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy phép cho thuê lại lao động.
Thực hiện trình tự thủ tục
Thực hiện trình tự thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại mục 4- phần III ở trên.

Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:
Hồ sơ xin cấp phép cho thuê lại lao động tại mục 3. III ở trên
Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
Các giấy tờ cần thiết khác (Nếu có).
Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:
Bản sao chứng thực Chứng minh Nhân dân người đứng đầu doanh nghiệp
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp là nhà thuộc quyền sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh;
Bản sao chứng thực hợp đồng thuê nhà nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê
Bản sao chứng thực quyết định giao vốn của chủ sở hữu; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp
Bản sao chứng thực hợp đồng về việc quản lý,điều hành hoạt động cung ứng lao động của người đứng đầu doanh nghiệp
Bản sao chứng thực văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;
Bản sao chứng thực văn bản xác nhận kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp
Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).
Thời gian thực hiện:
Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian  03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
Thời gian thực hiện việc xin cấp phép cho thuê lại lao động là 60 ngày làm việc.
Lưu ý:
Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tham khảo nội dung liên quan:

IPIC tư vấn thành công giấy phép cho thuê lại lao động.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.