Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ

15 /082016

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Thư tư vấn: 101115/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Ông/Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông/Bà đang có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG/BÀ

(1) Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ.

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/08/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/01/2011 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/10/2011 ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;

- Quyết định số 21/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/06/2014 ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/05/2013 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

>>> Tham khảo : Thành lập trường mầm non Hàn Quốc tại Việt Nam

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông/Bà cùng với các văn bản pháp luật được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ

a. Tên của trung tâm

- Tên của trung tâm phải được sắp xếp theo trật tự sau: Trung tâm ngoại ngữ + tên riêng.

- Không dùng tiếng nước ngoài, tên dễ ngộ nhận hoặc trùng tên với cơ sở khác.

b. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

- Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, không phải là công chức, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm công nhận.

- Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 5 năm.

- Tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

c. Phó Giám đốc (nếu cần)

- Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm công nhận.

- Phó giám đốc là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

- Tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

- Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

d. Học sinh

Học sinh học tại trung tâm có thể là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

e. Cơ sở vật chất, thiết bị

- Có phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

- Có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

- Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên, đảm bảo tối thiểu 60 học viên/1 buồng vệ sinh.

- Có bãi để xe và phương án giữ xe.

- Môi trường sư phạm an ninh, an toàn.

- Mỗi trung tâm phải có 1 máy vi tính nối mạng Internet đặt tại văn phòng.

f. Chương trình giáo dục

- Trung tâm ngoại ngữ xây dựng chương trình giảng dạy cho phù hợp với điều kiện của người học và sự phát triển của từng địa phương, không trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trung tâm ngoại ngữ sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc các tài liệu khác không trái với các quy định của pháp luật.

g. Đội ngũ giáo viên

- Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

- Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

- Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

h. Nhân viên

- Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.

- Nhân viên kế toán có trình độ được đào tạo theo quy định.

i. Phương án chữa cháy, cứu hộ

- Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định.

- Có biên bản kiểm tra an toàn PCCC được Công an Phòng cháy chữa cháy phê duyệt (xác nhận đủ điều kiện để tổ chức hoạt động).

- Xây dựng phương án PCCC và cứu hộ, cứu nạn (được Công an PCCC phê duyệt).

>>> Tham khảo : thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc xin Giấy phép thành lập và Giấy phép hoạt động.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Xin cấp Giấy phép thành lập;

- Bước 2: Xin cấp Giấy phép hoạt động.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép thành lập

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm, bao gồm các nội dung sau:

+, Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+, Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+, Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+, Cơ sở vật chất của trung tâm;

+, Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn).

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép hoạt động

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

- Nội quy hoạt động của trung tâm;

- Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có)

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

- Giấy xác nhận quá trình công tác của giám đốc trung tâm;

- Giấy khám sức khoẻ của giám đốc trung tâm;

- Bản sao hộ khẩu, CMND của giám đốc trung tâm;

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của MVV Edu;

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Egame;

- 03 bản sao công chứng Hợp đồng thuê địa điểm hoặc văn bản chứng minh về quyền sở hữu của trụ sở;

- Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

- Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

- Danh mục trang thiết bị;

- Hồ sơ phòng cháy chữa cháy (đã được phê duyệt);

- Hồ sơ dự kiến thu, chi học phí;

- 03 bản sao chứng thực Văn bằng của Giám đốc;

- 03 bản sao chứng thực Văn bằng của giáo viên cơ hữu;

- 03 bản sao chứng thực Văn bằng của giáo viên thỉnh giảng;

- 03 bản sao chứng thực Văn bằng của danh sách nhân viên;

- Giấy cam kết giảng dạy của Giáo viên trung tâm;

- Giấy cam kết phục vụ của nhân viên;

- Hồ sơ lý lịch, các bản sao văn bằng, hộ khẩu và chứng minh nhân dân của kế toán;

- Các quy định về học phí, lệ phí;

- Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

- Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 sẽ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép thành lập là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động là 15 ngày làm việc;

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn liên quan.

- Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

- Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

- Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

- Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

- Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn thành lập nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam.

- Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng.

- Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

 

Nhà đầu tư nước ngoài mua lại công ty may.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.