Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài

15 /082016

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài

Thư tư vấn: 241115/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty đang có nhu cầu thành lập công ty truyền hình có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA QUÝ CÔNG TY

- Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty truyền hình có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập công ty truyền hình được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Đầu tư);

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 (Luật Doanh nghiệp);

- Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/03/2011 ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;

- Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (Cam kết WTO).

>>> Tham khảo : Thành lập công ty xây dựng Nhật bản tại Việt Nam

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Công ty cùng với các văn bản pháp luật được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Về lĩnh vực đầu tư

Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền mà Quý Công ty dự định đầu tư, IPIC GROUP có một số tư vấn như sau:

- Thứ nhất, dịch vụ truyền hình trả tiền không thuộc dịch vụ mà Việt Nam cam kết trong WTO. Vì vậy, Quý Công ty phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện ngành nghề kinh doanh này.

- Thứ hai, để thành lập công ty truyền hình có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể tiến hành theo hình thức liên doanh, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

- Thứ ba, để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện ngành nghề kinh doanh này thì cơ quan chức năng của Việt Nam có thể yêu cầu Quý Công ty chứng minh các điều kiện về năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, cụ thể là Công ty dự kiến thành lập phải có mức vốn phù hợp và Quý Công ty đang thực hiện ngành nghề kinh doanh nêu trên.

- Thứ tư, lĩnh vực truyền hình là ngành nghề đầu tư có điều kiện, do vậy Quý Công ty phải xin cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Trong trường hợp Quý Công ty không chỉ cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền mà còn:

+, Cung cấp nội dung thông tin trên truyền hình trả tiền thì Quý Công ty phải có giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình (báo hình) của Việt Nam;

+, Sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền thì Quý Công ty phải có giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền.

2. Về vốn đầu tư

Pháp luật Việt Nam không quy định một mức vốn cụ thể mà Quý Công ty cần phải đáp ứng để thực hiện ngành nghề kinh doanh này. Do vậy, Quý Công ty chỉ cần có dự toán chi phí hoạt động ít nhất trong 02 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ theo dự toán.

3. Về bản quyền kênh chương trình trên truyền hình trả tiền

- Quý Công ty phải thực hiện việc đăng ký danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền mà mình cung cấp.

- Các kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu được tiếp phát nguyên vẹn trên truyền hình trả tiền tại lãnh thổ Việt Nam không cần thỏa thuận về bản quyền.

- Các kênh chương trình còn lại trên hệ thống truyền hình trả tiền phải bảo đảm các yêu cầu về bản quyền như sau:

+, Có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp;

+, Bảo đảm tính nguyên vẹn của kênh chương trình, chương trình, trừ trường hợp cài đặt lôgô của Quý Công ty.

4. Về điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

- Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông đáp ứng điều kiện kỹ thuật dịch vụ truyền hình trả tiền, hoặc có thỏa thuận bảo đảm được thuê, sử dụng hạ tầng mạng viễn thông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dịch vụ truyền hình trả tiền.

- Có phương án thiết lập trung tâm thu phát tất cả các kênh chương trình truyền hình trả tiền tập trung tại một địa điểm (không kể địa điểm dự phòng), trừ các kênh chương trình thuộc danh mục kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.

- Có phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại và phương án quản lý thuê bao, kinh doanh dịch vụ khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Có phương án xử lý sự cố về kỹ thuật kịp thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của thuê bao.

- Có phương án bảo đảm nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với trung tâm thu phát tín hiệu và dịch vụ truyền hình trả tiền do mình cung cấp.

- Phù hợp với các quy hoạch phát triển trong lĩnh vực truyền hình và đáp ứng nhu cầu xã hội trước mắt cũng như lâu dài.

5. Quy trình

Bước 1: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 4: Xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền;

Bước 5: Đăng ký danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền;

Bước 6: Xin cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình (báo hình) của Việt Nam; Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền; Giấy phép thiết lập mạng viễn thông (nếu có).

>>> Tham khảo : Thành lập công ty cho thuê máy móc trong lĩnh vực xây dựng có yếu tố nước ngoài

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thành lập công ty truyền hình có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

b) Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3.

c) Đại diện Quý Công ty nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

d) Đại diện Quý Công ty giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

e) Đại diện Quý Công ty nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền;

Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giải trình các điều kiện đáp ứng khả năng đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH)/Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

e) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

- Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền;

- Đề án cung cấp dịch vụ;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

f) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền

- Tờ khai đăng ký cung cấp danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

g) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có)

4.3 Tài liệu Quý Công ty cần cung cấp

- 05 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của nhà đầu tư là cá nhân/Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 05 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- 05 bản sao (Công chứng) Hợp đồng thuê văn phòng được ký giữa Nhà đầu tư và người cho thuê. Hợp đồng thuê văn phòng này phải đính kèm (i) 03 bản sao (Công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư và hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên cho thuê; (ii) 03 bản sao (Công chứng) Giấy phép xây dựng của bên cho thuê; (iii) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ quy hoạch 1/500 tòa nhà cho thuê; (iv) 03 bản sao (Công chứng) bản vẽ tầng tòa     nhà được thuê; (v) 03 bản sao (Công chứng) Chứng nhận phòng cháy chữa    cháy của tòa nhà;

Note: Hợp đồng thuê phải có thời hạn ít nhất 05 (Năm) năm.

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) lý lịch tư pháp của nhà đầu tư;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) giấy tờ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư trong lĩnh vực truyền hình;

- 03 bản sao có chứng thực Giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc văn bản thỏa thuận thuê, sử dụng hạ tầng mạng của đơn vị có hạ tầng mạng viễn thông;

- 03 bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận bản quyền đối với kênh chương trình đăng ký;

- Các giấy tờ khác phụ thuộc vào quá trình giải quyết hồ sơ.

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 sẽ là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ là 150 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 05 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Công ty để Quý Công ty xem xét và quyết định. Nếu Quý Công ty có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn có liên quan.

- Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ

- Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga

- Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn thành lập nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam

- Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng

- Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

- Thành lập công ty hoạt động xuất, nhập khẩu có yếu tố nước ngoài

-  Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.