Quy định điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, những vấn đề pháp lý cơ bản.

26 /092016

Quy định điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, những vấn đề pháp lý cơ bản.

Công ty Luật IPIC tham gia hội thảo một số vấn đề liên quan đến điều kiện đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế Hoạch tổ chức.

Nội dung buổi hội thảo bàn về các vấn đề liên quan điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài về điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư, chúng tôi viết và chia sẽ để các nhà đầu tư và các luật sư tư vấn cập nhật nội dung.

Phạm vi áp dụng của điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

i) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

ii) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;

iii) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;

iv) Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;

V) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Quy định các loại điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đồng thời theo đó, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Nội dung của Nghị định quy định rõ về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Thứ nhất là, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định này gồm:

i) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

ii) Điều kiện về hình thức đầu tư;

ii) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

iv) Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

v) Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

Quy định nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:

i) Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó;

ii) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó;

iii) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;

iv) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;

v) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;

vi) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ quy định này và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.

Danh mục 18 lĩnh vực đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Chi tiết tham khảo tại  Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.