Về khai thuế giá giá trị gia tăng khi đầu tư dự án mới gắn liền với việc thành lập chi nhánh

29 /092016

Về khai thuế giá giá trị gia tăng khi đầu tư dự án mới gắn liền với việc thành lập chi nhánh

Liên quan đến việc khai thuế giá giá trị gia tăng khi đầu tư dự án mới gắn liền với việc thành lập chi nhánh hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có cách hiểu đúng quy định của pháp luật. Ngày 30 tháng 08 năm 2016 Tổng cục thuế có văn bản trả lời công ty Cp Thực Phẩm Hữu Nghị liên quan đến nội dung trên. Chúng tôi trích toàn văn nội dung công văn để quý khách hàng tham khảo.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 173/TPHN-TCKT ngày 24/05/2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 6/11/2013 quy định việc bù trừ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ của người nộp thuế với số tiền thuế được hoàn.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 46211001109 ngày 04/07/2014 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương đã cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có dự án đầu tư Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm tại Khu Công nghiệp Bình Dương và đã được Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư mới số 46211001109 ngày 04/07/2014 và Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm có tiến độ sản xuất chính thức tháng 10/2015 thì việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện như sau:

- Trong giai đoạn đầu tư, Nhà máy chưa đi vào hoạt động (trước tháng 10/2015): Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

Trường hợp Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị không bù trừ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh là không đúng quy định, Công ty phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp sau khi điều chỉnh lại, dẫn đến phát sinh số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp thấp hơn số tiền thuế giá trị gia tăng đã thực nộp NSNN thì số tiền đã nộp chênh lệch được xác định là nộp thừa và Công ty được xử lý số tiền nộp thừa theo quy định tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Khi dự án đầu tư là Nhà máy xuất chế biến thực phẩm - Chi nhánh Công ty Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã chính thức sản xuất (từ tháng 10/2015): Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư để bàn giao cho Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Bình Dương.

Việc bàn giao số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết cho Chi nhánh được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị được biết./.

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.