Tư vấn về việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu  tại Hải Dương

07 /062017

Tư vấn về việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu  tại Hải Dương

Thư tư vấn: 
V/v: Tư vấn về việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu  tại Hải Dương
___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

      Gửi bằng thư điện tử
___________________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho sản phẩm là Nhôm phế liệu và mảnh vụn( Mã HS : 7602) tại Hải Dương và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu tại Hải Dương;
-    Thủ tục, trình tự và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện công việc nêu trên.

II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;
(2)    Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
(3)    Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
(4)    Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải phế liệu;
(5)    Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
(6)    Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, xuất khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu cũng như kinh nghiệm của IPIC về giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu tại Hải Dương, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
1.    Về  điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của Công ty:
-    Công ty thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu thì Công ty cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
-    Theo đó, Nếu Quý Khách hàng muốn thực hiện nhập khẩu phế liệu (Cụ thể là nhập khẩu Nhôm phế liệu và mảnh vụn) thì Công ty cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
•    Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:
Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.
Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.
Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (Ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
•    Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu
Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.
Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.
Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (Ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
•    Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;
•    Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;
•    Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là để bảo đảm Công ty sẽ chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu, cụ thể: Công ty thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản giao dịch chính với phương thức ký quỹ như sau: Tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam và tiền ký quỹ được hưởng lãi suất không kỳ hạn kể từ ngày kỹ quỹ;
Công ty thực hiện nhập khẩu phế liệu là Nhôm phế liệu và mảnh vụn nên số tiền ký quỹ được quy định là 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;
Thời gian thực hiện ký quỹ: Công ty phải thực hiện ký quỹ trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu ít nhất 15 ngày làm việc. 
•    Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
2.    Trình tự xin cấp Giấy chứng nhận xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:
Quý Khách hàng muốn tiếp tục thực hiện nhập khẩu phế liệu là Nhôm phế liệu và mảnh vụn làm nguyên liệu sản xuất thì Quý Khách hàng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 
Căn cứ vào khối lượng nhập khẩu mà Bộ tài nguyên môi trường hoặc Sở tài nguyên môi trường tỉnh Hải Dương thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; trường hợp cần thiết, tiến hành lấy mẫu, phân tích, tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP
4.1.    Phạm vi công việc:
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện để thực hiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty tại Hải Dương;
-    Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục cấp là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 
-    Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho Công ty;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
-    Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nêu trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu:
-    Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận cho Công ty;
-    Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
-    Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu;
-    Giấy ủy quyền cho IPIC.
4.3.    Tài liệu quý khách hàng cung cấp:

-    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (Nếu có);
-    Một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác độ

   Xem thêm bài viết của IPIC

-Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.