Tư vấn về việc tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành

15 /082016

Tư vấn về việc tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành

Thư tư vấn: 030516/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về việc tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty có nhu cầu tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành trình độ sơ cấp và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I.YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành trình độ sơ cấp;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành trình độ sơ cấp nói trên.

II.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp Số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội;

- Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 09 năm 2011 về việc quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

- Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2015 quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

III.Ý KIẾN TƯ VẤN

 

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1.Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 thì doanh nghiệp được thay đổi ngành, nghề kinh doanh và khi thay đổi phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đó.

Ngành nghề kinh doanh hiện có của Công ty không bao gồm giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành 8532). Do đó, nếu Công ty có dự định tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành trình độ sơ cấp thì trước tiên, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh.

2. Về hoạt động đào tạo kế toán ngắn hạn:

Theo pháp luật Việt Nam, giáo dục nghề nghiệp đều là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để tiến hành các hoạt động đào tạo kế toán thực hành, Công ty phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:

- Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học;

- Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;

- Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.

- Với các khóa học kế toán thực hành, người học được người đứng đầu doanh nghiệp, cấp chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ đào tạo phải ghi rõ nội dung đào tạo, thời gian khóa học. 

Tham khảo: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất giầy

IV.DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc tổ chức đào tạo các lớp kế toán thực hành trình độ sơ cấp;

- Soạn thảo hồ sơ xin đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Xác nhận về ngành nghề kinh doanh bổ sung và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Tiến hành đăng công bố thông tin về doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

Hồ sơ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Đề nghị công bố nội dung về đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:

- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng;

- Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4.Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5.Thời gian thực hiện

(1)Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3;

(2)Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3;

(3)Thời gian thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

(4)Thời gian đăng công bố thông tin doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

(5)Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp là 10 ngày làm việc.

-Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.