Tư vấn về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

15 /082016

Tư vấn về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Thư tư vấn: 230216/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu;

Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện công việc nêu trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải phế liệu;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, xuất khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Về gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của Công ty

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của Công ty được cấp vào ngày 22 tháng 01 năm 2013. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu có thời hạn ba (03) năm kể từ ngày được cấp và không được gia hạn. Theo đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của Công ty đã hết hạn vào ngày 22 tháng 01 năm 2016 và - không được thực hiện gia hạn.

- Bên cạnh đó, tại thời điểm Công ty thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu thì Công ty cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: Có kho bãi (Có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường; Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất; Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nhưng, tại thời điểm hiện nay Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết hiệu lực. Nếu Quý Khách hàng muốn tiếp tục thực hiện nhập khẩu phế liệu (Cụ thể là nhập khẩu Nhôm phế liệu và mảnh vụn) thì Công ty cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

+ Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

+ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

+ Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

+ Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (Ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu

+ Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

+ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

+ Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

+ Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (Ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;

- Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;

- Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là để bảo đảm Công ty sẽ chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu, cụ thể: Công ty thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản giao dịch chính với phương thức ký quỹ như sau: Tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam và tiền ký quỹ được hưởng lãi suất không kỳ hạn kể từ ngày kỹ quỹ;

Công ty thực hiện nhập khẩu phế liệu là Nhôm phế liệu và mảnh vụn nên số tiền ký quỹ được quy định là 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;

Thời gian thực hiện ký quỹ: Công ty phải thực hiện ký quỹ trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu ít nhất 15 ngày làm việc.

- Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Về thực hiện cấp Giấy chứng nhận xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Quý Khách hàng muốn tiếp tục thực hiện nhập khẩu phế liệu là Nhôm phế liệu và mảnh vụn làm nguyên liệu sản xuất thì Quý Khách hàng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tham khảo: Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện để thực hiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục cấp là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

- Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho Công ty;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tham khảo: Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc

2. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

- Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận cho Công ty;

- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

- Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

3. Tài liệu quý khách hàng cung cấp:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (Nếu có);

- Một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (Nếu có);

- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của Công ty;

- Các Giấy tờ theo yêu cầu khác (Nếu có).

4. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ quy định tại Mục 2 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 3;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp là Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu là 40  ngày làm việc;

Lưu ý:

Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ “IPIC GROUP” liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.